Book
Dutch

Een geschreven leven

Sybren Polet (author)
Eerste deel van de autobiografie van de Nederlandse schrijver (1924- ).
Subject
Polet, Sybren
Title
Een geschreven leven
Author
Sybren Polet
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2004-2005
3 dl.
ISBN
90-284-2064-9 90-284-2073-8 90-284-2074-6

Availability in Flemish libraries

More than 10 times in Flemish libraries

Reviews

Het tweede deel van Sybren Polets autobiografie begint met het sterven van zijn moeder: met alle voorbehoud dat hij tegenover haar heeft een onsentimenteel, maar doorvoeld afscheid. In de tijd bestrijkt dit deel de periode van 1968 tot het begin van de jaren '80. Het is een tijd waarin meer het politieke dan het speelse aspect domineert, een periode van een ándere bewustwording. Het besef groeit "dat de meesten van ons zich uit geestelijke luiheid langzaam maar zeker hadden uitgeleverd aan politieke vanzelfsprekendheden die geen vanzelfsprekendheden waren en die het ook nooit hadden mogen worden". De schrijver neemt deel aan protestdemonstraties, leest veel non-fictie en moet zich her en der verantwoorden voor de experimenterende vorm van 'kritiese' literatuur die hij beoefent. Polet is een voorstander van vérgaande democratisering, maar wijst het schrikbeeld van volledige gelijkschakeling en culturele nivellering af. Hij ziet met lede ogen hoe het democratiseringsproces tirannieke tr…Read more
In de jaren '80 en '90 woonde Sybren Polet nog wel in Nederland, maar was hij een groot deel van de tijd op reis. Het derde deel van de autobiografie bevat dan ook reisindrukken van o.m. de Verenigde Staten, Mexico, Indonesië, Thailand, Chili, Peru, Kenia, Namibië, Australië en Nieuw-Zeeland. De Polets zijn avontuurlijke reizigers; in de VS hebben ze een motorhome, elders maken ze lange voettochten, mengen zich tussen de inlandse bevolking, trekken op safari. De schoonheid van het ruwe landschap (de woestijn, Death Valley) of een sprookjesachtig bouwwerk als de Taj Mahal wordt indringend opgeroepen, de observatie van dieren (apen, olifanten, vogels) zorgt voor opmerkelijke bladzijden. De soms hilarische kwellingen van de toerist door de inhalige en opdringerige Indonesiërs tonen een ander facet van een in de literatuur met de aura van melancholie en onschuld omgeven land. Alles in een meesterlijke stijl beschreven, zonder één overbodig woord, zakelijk en toch bevlogen. In eigen land z…Read more
''Een geschreven leven'' is een passende titel voor de terugblik van iemand die een schrijversleven van een halve eeuw achter de rug heeft. Toch speelt zich een belangrijk deel van het eerste van de drie aangekondigde delen af in een jeugd waar in het gereformeerde milieu wel het woord, maar minder de literatuur een belangrijke rol speelde. Polet (1924) vertelt over zijn vroege jeugd in Kampen, voor, tijdens en na de oorlog – daarna wordt het een schrijversleven in Amsterdam, waarvan het begin samenviel met de experimentele beweging van de Vijftigers. Dit deel gaat tot aan begin jaren '60 en daarvoor put Polet rijkelijk uit eigen werk, soms met citaten, zodat men de leerjaren kan volgen tot die in poëzie, sprookjes en romans uitmonden. Het is de geschiedenis van een eenling, maar wel een die ook toen hij jong was niet alleen naar zichzelf, maar ook goed naar zijn omgeving gekeken heeft. De autobiografie is daarom tot op zekere hoogte ook geschiedschrijving van een inmiddels bijna verd…Read more

About Sybren Polet


Sybe Minnema (June 19, 1924 – July 19, 2015), known by his pen name Sybren Polet, was a Dutch prose writer and poet. He won numerous awards, among them the 2003 Constantijn Huygens Prize.

Born in Kampen, he worked as a teacher in Zwolle. After World War II he made his debut under his own name with the poetry collection "Genesis" (1946). As Sybren Polet he made his debut in 1949 in the literary magazine Podium, which he served from 1952 to 1965 as an editor. In 1961 he published his first novel "Breekwater" (Breakwater).

His work is counted among that of the Vijftigers, a literary movement from the 1950s in the Netherlands and Belgium.

His prose (novels and stories) has a strong experimental / innovative character, where the boundaries between genres and conventions structure and chronology split apart: dream and reality co-exist, past, present and future blend together; characters have no fixed properties. In this way he tried to artic…Read more on Wikipedia