Book
Dutch
Een filosofische inleiding op het fenomeen wetenschap, waarin de ontwikkeling vanaf de historische wortels tot de huidige wetenschappelijke disciplines wordt beschreven, met ook aandacht voor de sociale component: de instituten, de kenniseconomie en actuele kwesties.
Title
Wetenschap
Author
Sylvia Wenmackers
Language
Dutch
Publisher
Leuven: LannooCampus, 2021
207 p. : ill.
ISBN
9789401474863 (paperback)
Placing suggestion
505 (SISO) Wetenschapsfilosofie (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Wat is wetenschap? Als je je dit ooit hebt afgevraagd, geeft dit boek van de Leuvense wetenschapsfilosofe Sylvia Wenmackers voldoende stof tot stevig nadenken. Wenmackers beschrijft hoe wetenschap bestaat uit een ‘stamboom’ van verschillende disciplines met eigen vraagstellingen, methoden en technieken. Wat wetenschap is, laat zich moeilijk in een definitie vangen. Wenmackers spreekt liever van ‘familiegelijkenissen’ tussen verschillende wetenschappelijke disciplines. Ze laat zien hoe ons moderne beeld van wetenschap zich heeft ontwikkeld vanuit het Griekse denken, hoe wetenschappelijk argumenteren werkt en welke methoden en wijzen van verklaren er zijn. Ten slotte gaat zij ook in op de sociale component van wetenschap, dus de instituten van wetenschap, de kenniseconomie en kwesties van desinformatie en pseudowetenschap. Wetenschap levert waarschijnlijkheid op, geen eeuwige waarheden. Handige samenvattingen van ieder hoofdstuk en een verklarende woordenlijst maken deze heldere en gede…Read more