Book
Dutch

Vaardig in het sociale verkeer

Theo De Gelaen (author)

Vaardig in het sociale verkeer

In series:
Inleiding tot sociale vaardigheden, met bijzondere aandacht voor assertiviteit, de rol van de opvoeding, het belang van zelfvertrouwen en inzicht in angstmechanismen, conflicthantering en onderhandelen.
Subject
Assertiviteit
Title
Vaardig in het sociale verkeer
Author
Theo De Gelaen
Language
Dutch
Publisher
Roeselare: Globe, 2000
200 p.
ISBN
90-5466-638-2
Placing suggestion
607.33 (SISO) Zelfvertrouwen (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

De auteur, docent aan verschillende vormingsinstelllingen in Vlaanderen en Nederland, richt zich niet alleen op volwassenen maar ook op adolescenten. Deze invalshoek levert vooral een boek met grondbeginselen op. Na een kijkje op sociale vaardigheden in het algemeen en veel vergelijkingen met de dierenwereld, wordt het begrip assertiviteit behandeld. De kern hiervan ligt in een gezond evenwicht tussen agressie en altruïsme. Het volgende hoofdstuk behandelt de rol van de opvoeding. Deze is zeer bepalend bij het vormgeven van de eigenschappen die een mens nodig heeft voor assertief gedrag. Tegelijkertijd kan men assertiviteit ook aanleren. Belangrijke aspecten zijn dan: het verhogen van je zelfvertrouwen, het onder controle krijgen van onze angsten en het kunnen onderkennen van de mechanismen van angst. Het boek eindigt met twee hoofdstukken over conflicthantering en onderhandelen, waarin deze thema's vanuit assertiviteit worden benaderd. Het boek is zeer toegankelijk geschreven, gebrui…Read more

Suggestions