Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:
Tony Judt, een gerenommeerd Brits historicus die onafhankelijk denken als hoogste goed koesterde, kreeg in 2008 te horen dat hij aan ALS leed, een verlammende neurologische aandoening van de spieren die op den duur fataal wordt. Opgesloten in zijn verlamde lichaam kon hij alleen nog schrijven in zijn hoofd; hij componeerde 's nachts essays tot op de komma en dicteerde ze de volgende dag. Zo schree
Subject
Judt, Tony
Title
De geheugenhut
Author
Tony Judt
Translator
Wybrand Scheffer
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The memory chalet
Edition
2
Publisher
Amsterdam: Contact, 2011
223 p.
ISBN
9789025435875 (hardback)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

In De geheugenhut verzamelt Tony Judt autobiografische bespiegelingen, geschreven in het laatste, door de spierziekte ALS geteisterde jaar van zijn leven. De bundel opent met een beschrijving van de ziekte: hoe het wegkwijnen van het spierweefsel in een periode van drie tot vijf jaar leidt tot algehele verlamming en verstikking. Judt heeft de 25 in deze bundel opgenomen stukjes, die aanvankelijk in The New York Review of Books gepubliceerd werden, gedicteerd, nadat hij ze ’s nachts had geconcipieerd en gememoriseerd om op die manier de lange, eenzame, slapeloze uren door te komen. Deze dramatiek doordesemt het hele boek, en stijgt ten top op het moment dat Judt bekent dat zijn interesse in geschiedenis niet zozeer is ingegeven door een nieuwsgierigheid naar andere tijden als wel door het verlangen om zich vrij in de ruimte te bewegen. Zelf duidt Judt ‘de nadruk op de ruimte, het gevoel voor regio’s, afstanden, verschillen en contrasten binnen het beperkte kader van één k…Read more
In 2010 overleed de grote historicus Tony Judt ('Na de oorlog', 'Het land is moe') nog tamelijk jong aan een slopende ziekte die hem geleidelijk had verlamd. Terwijl zijn lichaam het geleidelijk begaf en hem het werken onmogelijk maakte, richtte hij zijn briljante geest op zijn eigen verleden. ’s Nachts, aan een bed gekluisterd zonder zich te kunnen verroeren, smeedde hij zijn herinneringen tot korte teksten die hij dan de volgende dag aan een assistent dicteerde voor publicatie in The New York Review of Books en The New Yorker. Deze stukken worden hier vertaald aangeboden. Ze zijn tegelijk heel persoonlijk en een weerspiegeling van de Europese geschiedenis die hem vormde: geboren als zoon van joodse immigranten in Londen, groeide hij op als overtuigd zionist en socialist, keerde zich echter na een intensieve werkzaamheid daar af van de staat Israël, studeerde in Parijs tijdens de roerige jaren zestig en ontwikkelde zich tot een hartstochtelijk, maar kritisch verdediger van de sociale…Read more

About Tony Judt

Tony Robert Judt ( JUT; 2 January 1948 – 6 August 2010) was a British-American historian, essayist and university professor who specialized in European history. Judt moved to New York and served as the Erich Maria Remarque Professor in European Studies at New York University and director of NYU's Erich Maria Remarque Institute. He was a frequent contributor to the New York Review of Books. In 1996 Judt was elected a Fellow of the American Academy of Arts and Sciences and in 2007 a corresponding Fellow of the British Academy.

Biography

A Marxist Zionist as a young man, Judt dropped his faith in Zionism after youthful experience in Israel in the 1960s and came to see a Jewish state as an anachronism; he moved away from Marxism in the 1970s and 1980s. In later life, he described himself as "a universalist social democrat"…Read more on Wikipedia