Book
Dutch

Logica : formeel en informeel

W. De Pater (author), R. Vergauwen (author)
De logica vormt geen massief blok, maar is veeleer opgebouwd als een mozaïek van verschillende deeldisciplines die thematisch verwant zijn. Het overkoepelend thema is wel "Wat volgt uit wat?", maar deze formule is voor verschillende interpretaties vatbaar, gaande van gronden die relevant zijn voor het aannemelijk maken van een conclusie (informele logica) tot strikte geldigheid (formele logica, wa
Subject
Logica
Title
Logica : formeel en informeel / W.A. De Pater, R.M.A. Vergauwen
Author
W. De Pater R. Vergauwen
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2016 | Other editions
327 p. : ill.
ISBN
9789058674517 (paperback)
Placing suggestion
133 (SISO) Wiskunde ; Logica (ZIZO)