Book
Dutch

Netwerken : over het waarderen, opbouwen en gebruiken van sociaal kapitaal

Wayne E. Baker (author)

Netwerken : over het waarderen, opbouwen en gebruiken van sociaal kapitaal

Title
Netwerken : over het waarderen, opbouwen en gebruiken van sociaal kapitaal / Wayne Baker
Author
Wayne E. Baker
Language
Dutch
Original title
Achieving success through social capital
Publisher
Amsterdam: Nieuwezijds, 2001
252 p. : ill.
ISBN
90-5712-108-5
Placing suggestion
349 (SISO) Samenleving ; Samenleving (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 8 times in Flemish libraries

Reviews

Wie je kent, is zeker zo belangrijk als wat je weet en kunt". Volgens de auteur is onvoorwaardelijk bewezen dat goede netwerken rijkdom, gezondheid en geluk bevorderen. Het gaat als volgt: via persoonlijke en zakelijke netwerken kunnen we beschikken over 'sociaal kapitaal'. Sociaal kapitaal verhoogt de kwaliteit van het leven en de kans op succes, en biedt bedrijven concurrentievoordeel. Het komt er op aan te leren hoe je betere netwerken opbouwt. "Dit boek laat zien hoe", in vijf hoofdstukken.

Na een inleiding over 'wat is sociaal kapitaal?' komt een hoofdstuk dat sociometrische technieken toont om de staat en kwaliteit van persoonlijke en zakelijke netwerken te analyseren. Vervolgens worden wel meer dan twintig methoden aangereikt om netwerken effectiever te maken. In hoofdstuk vier laat de auteur zien hoe sociaal kapitaal ethisch verantwoord gebruikt wordt en hoe de lezer een beroep kan doen op "de kracht van de wederkerigheid" door sociaal kapitaal in te zette…Read more
Persoonlijke en zakelijk netwerken kunnen worden gezien als het sociale kapitaal en zijn als zodanig belangrijk voor iedereen. Na een uiteenzetting van het begrip sociaal kapitaal wordt beschreven met welke technieken de kwaliteit van persoonlijke en zakelijke netwerken kunnen worden geanalyseerd. Vervolgens worden methoden beschreven om netwerken te verbeteren en hoe zij ingezet kunnen worden op basis van wederkerigheid. Tot slot wordt ingegaan op netwerken op het niveau van de organisatie en hoe directies de opbouw ervan kunnen bevorderen in het belang van het bedrijf. Een helder en concreet geschreven boek dat geschikt is voor vele geïnteresseerden in netwerken.