Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Een veilig gevoel

Werner Storms (author)
+1
Een veilig gevoel
×
Een veilig gevoel Een veilig gevoel

Een veilig gevoel

In series:
Target audience:
12-14 years and up
Beschouwingen over de invloed van psychische problemen van ouders op de ontwikkeling van hun kinderen.
Title
Een veilig gevoel
Author
Werner Storms
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Clavis, 2001
120 p.
ISBN
90-6822-883-8
Placing suggestion
606.86 (SISO) Ziek - Gezond (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

Dit boek verschijnt in de KOPP-reeks. KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen. Deze reeks heeft zich tot doel gesteld kinderen van ouders met psychiatrische problemen te helpen om te begrijpen wat er met hun ouder(s) aan de hand is én om hen te ontlasten van een gevoel van verantwoordelijkheid. Op die manier is de kans veel groter dat deze kinderen hun mogelijkheden, talenten en competentie zo natuurlijk mogelijk ontwikkelen. Het boek is geschreven voor jongeren vanaf 16 jaar, maar in het eerste hoofdstuk is dat niet duidelijk, omdat het soms geschreven wordt vanuit het oogpunt van de ouder en soms vanuit het oogpunt van de jongere. De schrijfstijl varieert ook in het eerste hoofdstuk van een zeer eenvoudige naar een meer op volwassenen georiënteerde stijl. Vanaf het tweede hoofdstuk verdwijnt deze verwarring. Doorheen het boek wordt de psychologische ontwikkeling van kind tot volwassene getekend met alle problemen die er sowieso het gevolg van zijn en daarb…Read more
In dit boek krijgt de lezer, i.c. volwassen geworden kinderen, gezinsleden en hulpverleners, een goede kijk op de invloed van ouders met psychiatrische problematiek op de totale ontwikkeling van hun kind. Met als doel een goede voorlichting te geven, als signalering en hulp, worden aan de hand van een beschrijving van de opeenvolgende fasen van levenstaken van een mens en de verschillende vragen die deze aan zijn omgeving stelt, de risico's beschreven in de interactie tussen ouder en kind met betrekking tot aspecten als basisveiligheid, separatie, symbiose, individualisatie en identificatie. Men krijgt in dit vlot leesbare boek een goede kijk op mogelijke problemen en vraagstukken zoals loyaliteit, vroege verantwoordelijkheid, ambivalentie, verwaarlozing en dergelijke, hetgeen een duidelijke weerslag heeft op de eigen weg naar volwassenheid.