Book
Dutch

Zoo heerlijk eenvoudig : geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland

Zoo heerlijk eenvoudig : geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland

Al drie eeuwen lang worden er in Nederland kinderbijbels en 'vertalingen' van Bijbelgedeelten voor kinderen uitgegeven. Naar deze rijke traditie ¿ er zijn bijna 900 verschillende uitgaven bekend ¿ is niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan. In dit toegankelijk geschreven boek brengt theoloog en journalist Willem van der Meiden het hele veld in kaart. Hij beschrijft talloze kinderbijbe
Title
Zoo heerlijk eenvoudig : geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland
Author
Willem Jan Van der Meiden
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Hilversum: Verloren, 2009
462 p. : ill.
ISBN
9789087041205 (gebonden)
Placing suggestion
222 (SISO) Bijbel (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

In de vakliteratuur over jeugdboeken waren kinderbijbels tot voor kort nogal stiefmoederlijk bedeeld. Theoloog en journalist Van der Meiden maakt met dit omvangrijke, literatuurhistorische proefschrift daarmee in een klap een einde. Hij bespreekt de Nederlandstalige (en enkele Friestalige) kinderbijbels vanaf 1640 tot heden. Aan de orde komen daarbij de kerkelijke en dogmatische uitgangspunten van de auteurs, de wijzen waarop ze de bijbelverhalen navertelden en interpreteerden, en hun pedagogische bedoelingen. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de verschillende verschijningsvormen (zowel complete bijbels als navertellingen van afzonderlijke verhalen, uitgaven voor de feestdagen, stripversies). Het terrein blijkt even veelvormig als de kerkelijke kaart van Nederland: naast het werk van bekende protestantse auteurs als W.G. van de Hulst en Anne de Vries bestaan er ook rooms-katholieke, joodse en antroposofische uitgaven, evenals kinderbijbels voor rand- en onkerkelijken. Uiteraard behandel…Read more