Iets ingekorte tekst van de tragedie over de strijd van een oude koning tegen wanhoop en krankzinnigheid.
Title
Koning Lear / William Shakespeare ; vert. en ingel. door Frank Albers
Author
William Shakespeare
Translator
Frank Albers
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Atlas, 2005 | Other editions
147 p.
Note
Vert. uit het Engels
ISBN
90-450-0576-X

Availability in Flemish libraries

More than 28 times in Flemish libraries

Reviews

De theaterwereld heeft het met de tragedies van Shakespeare lange tijd een beetje moeilijk gehad. Vele stukken kregen in de loop der tijden een gekuiste of aangepaste versie, zodat ze door het publiek makkelijker te pruimen waren. In de meeste koningsdrama's wordt de tiran aan het einde verdreven of gedood en krijgen we enige hoop op nieuwe en betere tijden. Soms is dit uitzicht minimaal en blijft het bij "Ik heb nog oude rechten op dit rijk" van een voorbijtrekkende Fortinbras, die niet alleen Hamlet maar bijna de hele hofhouding op Elseneur dood aantreft. Een échte happy ending doet het beter bij het publiek, dus waarom niet even hier en daar wat aan de tekst gesleuteld? Romeo en Julia kende heel wat 'verbeterde versies', waarin Julia in de grafkelder net op tijd wakker wordt om haar lippen op die van Romeo te drukken. Bij King Lear was het iets moeilijker: de goede karakters worden één na één geëlimineerd, en het stuk lijkt wel een totale overwinning van het kwaad.
Read more
De oude koning Lear wil zijn rijk verdelen over zijn 3 dochters, waarbij degene die het meeste van hem houdt het grootste deel krijgt. Omdat zijn 2 oudste dochters zich uitputten in valse liefdesbetuigingen, weigert de jongste mee te doen en verdeelt Lear zijn rijk over de oudsten, Goneril en Regan, en verstoot zijn oogappel Cordelia. Lear wordt echter door Goneril en Regan op straat gezet en vlucht naar Cordelia, inmiddels getrouwd met de koning van Frankrijk, en met een leger op weg om Lear te helpen. De graaf van Gloucester heeft met zijn 2 zonen eenzelfde probleem. Beide vaders hebben het kind dat het meest van hen hield enorm miskend en sterven na dit te hebben ontdekt. Deze belangrijke tragedie uit ± 1605 van de belangrijkste Engelse schrijver heeft nog steeds grote dramatische kracht, zowel door de ontwikkelingen als door de rol van de elementen. De thema's ouder- en kinderliefde zijn nog steeds actueel. De inleiding is informatief, de vertaling, oorspronkelijk voor de voorstel…Read more