Book
Multiple languages
De sonnetten van de Engelse dichter (1546-1616) met vertaling, prozavertaling en uitvoerige toelichtingen.
Title
Sonnetten / William Shakespeare ; vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen
Author
William Shakespeare
Translator
Peter Verstegen
Language
Multiple languages
Original language
English
Publisher
Antwerpen: Van Oorschot, 2008 | Other editions
389 p.
Note
Nederlandse vertaling naast Engelse tekst
ISBN
9789028242579

Other languages:

Availability in Flemish libraries

More than 23 times in Flemish libraries

Reviews

Shakespeares sonnetten behoren tot de meest vertaalde poëzie aller tijden. Op dit ogenblik circuleren onder de titel Sonnetten minstens vier vertalingen, waarvan die van Peter Verstegen (Van Oorschot) als het summum geldt: volledig en goed vertaald, met aandacht voor inhoud en vorm. Toch kan de aanpak van een andere vertaler een nieuwe invalhoek bieden, die tot een beter begrip van Shakespeares sonnetten kan leiden. Dat is in elk geval het uitgangspunt van Guido De Bruyn in het nawoord van zijn Sonnetten-uitgave. Onder de titel 'Als de nachtegaal zingt, moeten de mussen zwijgen' maakt hij zijn vertaalproject ondergeschikt aan het genie van de meester. Niet dat Shakespeares sonnetten ontroering losmaken bij De Bruyn. Hij koestert bewondering voor iemand die binnen het sterk competitieve elizabethaanse sonnetgenre de concurrentie naar de achterhoede schreef. De Bruyn ziet die sonnetten dan ook meer als een stijloefening die de kunde van de dichter etaleert. Uit de 154 over…Read more
Burgersdijk (1879) was de eerste die alle 154 sonnetten van Shakespeare in het Nederlands vertaalde en in de 20e eeuw is dit werkstuk vier keer herhaald. In 1993 schoof Peter Verstegen bij als pionier - want pionierswerk blijft het. De sonnetten bevatten bespiegelingen over de bekoringen van de geliefde, over de onverwoestbaarheid en tegelijk verwoestende kracht van de natuur, en over de plicht van de mens zich voort te planten, via nageslacht of kunstwerken. Shakespeare's bloesemende taal en zijn nerveuze, maar altijd briljant gekanaliseerde gedachtegang zijn moeilijk in het Nederlands te vangen. De veertig jaar oude vertaling van Van Elden straalde rust uit, maar was weinig kleurrijk; de recentere van Jonk was wel kleurrijk, maar ongelijkmatig. Ook Verstegen heeft niet het laatste woord, al is ook zijn liefdevolle aanpak notoir; bij hem is de moeilijkheid van de klus over de hele linie iets te merkbaar gebleven. Nuttig voor de studenten onder de lezers: hij geeft als extraatje bij e…Read more

About William Shakespeare

William Shakespeare (bapt. 26 April 1564 – 23 April 1616) was an English playwright, poet, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. He is often called England's national poet and the "Bard of Avon" (or simply "the Bard"). His extant works, including collaborations, consist of some 39 plays, 154 sonnets, three long narrative poems, and a few other verses, some of uncertain authorship. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. They also continue to be studied and reinterpreted.

Shakespeare was born and raised in Stratford-upon-Avon, Warwickshire. At the age of 18, he married Anne Hathaway, with whom he had three children: Susanna and twins Hamnet and Judith. Sometime between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part-owner of a playing company …Read more on Wikipedia

Suggestions