Refine

Format
Pick one or more filters
Topics
Pick one or more filters
Genre
Pick one or more filters
Awards
Pick one or more filters
Author
Pick one or more filters
Publisher
Pick one or more filters
Review
Pick one or more filters

26 results found for 'Vogelserie'

Filter on
Book
Dutch

De slechtvalk

Observaties door een amateurornitholoog van het gedrag van slechtvalken.
In series:
Subject:
Publisher:
Atlas Contact, 2016 | Other editions
Observaties door een amateurornitholoog van het gedrag van slechtvalken.
Book
Dutch

De koekoek : vals spel van de natuur

Verslag van wetenschappelijk onderzoek dat het mechanisme achter het gedrag van de parasiterende koekoek en zijn gastheer ontrafelt.
In series:
Subject:
Publisher:
Atlas Contact, 2016
Verslag van wetenschappelijk onderzoek dat het mechanisme achter het gedrag van de parasiterende koekoek en zijn gastheer ontrafelt.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

De zilvermeeuw

Verslag van een jaar meeuwenonderzoek op Texel, met een beeld van aanpak en nut van veldonderzoek, en een historisch overzicht van de positie van zilvermeeuwen in Nederland.
In series:
Subject:
Publisher:
Atlas Contact, 2018
Verslag van een jaar meeuwenonderzoek op Texel, met een beeld van aanpak en nut van veldonderzoek, en een historisch overzicht van de positie van zilvermeeuwen in Nederland.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

De gierzwaluw

Informatie over het gedrag, de leefwijze, trek en voortplanting van deze vogelsoort.
In series:
Subject:
Publisher:
Atlas Contact, 2017 | Other editions
Informatie over het gedrag, de leefwijze, trek en voortplanting van deze vogelsoort.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

De goudvink

Persoonlijke ervaringen van de auteur met de goudvink en een beschrijving van het leven van deze vogelsoort van paring, nestbouw, leg, geboorte, trek en voeding tot de dood.
In series:
Subject:
Publisher:
Atlas Contact, 2016
Persoonlijke ervaringen van de auteur met de goudvink en een beschrijving van het leven van deze vogelsoort van paring, nestbouw, leg, geboorte, trek en voeding tot de dood.
Book
Dutch

De huismus

Informatie over het leven van huismussen van ei tot dood, de achteruitgang van deze vogelsoort en wat daaraan te doen is. Met hoofdstuk over de ringmus.
In series:
Subject:
Publisher:
Uitgeverij Atlas Contact, 2016
Informatie over het leven van huismussen van ei tot dood, de achteruitgang van deze vogelsoort en wat daaraan te doen is. Met hoofdstuk over de ringmus.

Other formats:

Book
Dutch

De kauw

Beschrijving van allerlei ervaringen met en wetenswaardigheden over kauwen, aangevuld met een verhaal en veertien gedichten.
In series:
Subject:
Publisher:
Atlas Contact, 2016 | Other editions
Beschrijving van allerlei ervaringen met en wetenswaardigheden over kauwen, aangevuld met een verhaal en veertien gedichten.
Book
Dutch

De spreeuw

Informatie over de kenmerken, het gedrag, de leefwijze, het voedsel, de voortplanting, de trek en recente achteruitgang van spreeuwen.
In series:
Subject:
Publisher:
Atlas Contact, 2017 | Other editions
Informatie over de kenmerken, het gedrag, de leefwijze, het voedsel, de voortplanting, de trek en recente achteruitgang van spreeuwen.
Book
Dutch

De merel

Informatie over het leven en gedrag van merels aan de hand van de ervaringen van de auteur in eigen tuin en wetenschappelijk onderzoek.
In series:
Subject:
Publisher:
Atlas Contact, 2017
Informatie over het leven en gedrag van merels aan de hand van de ervaringen van de auteur in eigen tuin en wetenschappelijk onderzoek.
Book
Dutch

De kievit

Informatie over kenmerken, gedrag, leefwijze, voedsel en voortplanting van kieviten, en over bedreigingen en maatregelen ter bescherming van deze weidevogels.
In series:
Publisher:
Uitgeverij Atlas Contact, 2018
Informatie over kenmerken, gedrag, leefwijze, voedsel en voortplanting van kieviten, en over bedreigingen en maatregelen ter bescherming van deze weidevogels.
Book
Dutch

De tapuit

Informatie over het leven, de eigenschappen, het gedrag en de achteruitgang van tapuiten aan de hand van eigen waarnemingen en ervaringen van de auteur/bioloog en wetenschappelijk onderzoek, en over historische vermeldingen in kunst en literatuur.
In series:
Subject:
Publisher:
Uitgeverij Atlas Contact, 2018
Informatie over het leven, de eigenschappen, het gedrag en de achteruitgang van tapuiten aan de hand van eigen waarnemingen en ervaringen van de auteur/bioloog en wetenschappelijk onderzoek, en over historische vermeldingen in kunst en literatuur.
Book
Dutch

De bergeend

Verslag van onderzoek naar leven en gedrag van deze vogelsoort.
In series:
Subject:
Publisher:
Uitgeverij Atlas Contact, 2019
Verslag van onderzoek naar leven en gedrag van deze vogelsoort.
Book
Dutch

De Turkse tortel

Informatie over het leven en gedrag van Turkse tortels aan de hand van waarnemingen van de auteur in eigen tuin, literatuurstudie en overleg met deskundigen.
In series:
Subject:
Publisher:
Uitgeverij Atlas Contact, 2019
Informatie over het leven en gedrag van Turkse tortels aan de hand van waarnemingen van de auteur in eigen tuin, literatuurstudie en overleg met deskundigen.
Book
Dutch

De grutto

Monografie over de grutto; de leefwijze en het gedrag van deze vogelsoort, het onderzoek naar grutto's, de nadelige gevolgen van het gevoerde landbouw- en natuurbeleid en de kansen voor de toekomst.
In series:
Subject:
Publisher:
Atlas Contact, 2018 | Other editions
Monografie over de grutto; de leefwijze en het gedrag van deze vogelsoort, het onderzoek naar grutto's, de nadelige gevolgen van het gevoerde landbouw- en natuurbeleid en de kansen voor de toekomst.
Daisy
Dutch

De gierzwaluw

Stadsbioloog Daalder verzamelde een jaar lang informatie over de gierzwaluw, zoals trekbewegingen, broedtijd, paring en voedsel. Bovendien beschrijft hij op ludieke wijze allerlei personages, amateurs en professionals, die een bijzondere band hebben met deze geheimzinnige vogel.
In series:
Genre:
Subject:
Distributor:
Luisterpunt, 2014
Stadsbioloog Daalder verzamelde een jaar lang informatie over de gierzwaluw, zoals trekbewegingen, broedtijd, paring en voedsel. Bovendien beschrijft hij op ludieke wijze allerlei personages, amateurs en professionals, die een bijzondere band hebben met deze geheimzinnige vogel.

Other formats:

Daisy
Dutch

De koekoek : vals spel van de natuur

Verslag van wetenschappelijk onderzoek dat het mechanisme achter het gedrag van de parasiterende koekoek en zijn gastheer ontrafelt.
In series:
Genre:
Subject:
Distributor:
Luisterpunt, 2016
Verslag van wetenschappelijk onderzoek dat het mechanisme achter het gedrag van de parasiterende koekoek en zijn gastheer ontrafelt.

Other formats:

Book
Dutch

De zeearend

Feiten, achtergronden, persoonlijke ervaringen en verhalen van boswachters, wetenschappers en kunstenaars uit binnen- en buitenland over de zeearend, eens verguist en bejaagd, nu een teken van natuurherstel.
In series:
Subject:
Publisher:
Uitgeverij Atlas Contact, 2021
Feiten, achtergronden, persoonlijke ervaringen en verhalen van boswachters, wetenschappers en kunstenaars uit binnen- en buitenland over de zeearend, eens verguist en bejaagd, nu een teken van natuurherstel.
Book
Dutch

De fuut

Monografie over de fuut en andere fuutachtigen, met informatie over onder andere aantallen, verwantschappen, verspreiding, eten, balts, territoria, eieren, kuikens, kolonies, trek, bedreigingen.
In series:
Subject:
Publisher:
Uitgeverij Atlas Contact, 2021
Monografie over de fuut en andere fuutachtigen, met informatie over onder andere aantallen, verwantschappen, verspreiding, eten, balts, territoria, eieren, kuikens, kolonies, trek, bedreigingen.
Book
Dutch

De zwarte specht

Informatie over de kenmerken, het gedrag, de leefwijze, het voedsel, de voortplanting, veldonderzoek en de rol van bosbeheer op de aantallen zwarte spechten.
In series:
Subject:
Publisher:
Uitgeverij Atlas Contact, 2020
Informatie over de kenmerken, het gedrag, de leefwijze, het voedsel, de voortplanting, veldonderzoek en de rol van bosbeheer op de aantallen zwarte spechten.
Ebook
Dutch

Other formats:

Accessible formats: