Refine

Format
Pick one or more filters
Fiction or Non-fiction
Pick one or more filters
Music or movie
Pick one or more filters
Language
Pick one or more filters
Age
Pick one or more filters
Publication date range
Topics
Pick one or more filters
Genre
Pick one or more filters
Author
Pick one or more filters
Composer
Pick one or more filters
Voice
Pick one or more filters
Series
Pick one or more filters
Publisher
Pick one or more filters
Review
Pick one or more filters

766 results found for 'Cultuurfilosofie'

Filter on

Sort by

Book
Dutch

In gesprek met Etienne Vermeersch : een zoektocht naar waarheid

Etienne Vermeersch (1934-2019) was emeritus-hoogleraar en filosoof. Oorspronkelijk studeerde hij voor priester, maar na vijf jaar trad hij uit de jezuïetenorde en werd een overtuigde atheïst. Sindsdien ontpopte hij zich tot een kritisch denker en opiniemaker. Dirk Verhofstadt sprak met hem over de thema's die Vermeersch al zijn hele leven bezighielden: grote filosofische, ethische en wetenschappel
Publisher:
Houtekiet, 2020 | Other editions
Etienne Vermeersch (1934-2019) was emeritus-hoogleraar en filosoof. Oorspronkelijk studeerde hij voor priester, maar na vijf jaar trad hij uit de jezuïetenorde en werd een overtuigde atheïst. Sindsdien ontpopte hij zich tot een kritisch denker en opiniemaker. Dirk Verhofstadt sprak met hem over de thema's die Vermeersch al zijn hele leven bezighielden: grote filosofische, ethische en wetenschappel

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Aldus sprak Zarathoestra

Visionaire spreuken van een gefingeerde Perzische wijsgeer.
Subject:
Publisher:
Wereldbibliotheek, 2022 | Other editions
Visionaire spreuken van een gefingeerde Perzische wijsgeer.

Other formats:

Accessible formats:

Other languages:

Book
Dutch

Stilte als antwoord

Gids voor een gelukkig en vervullend leven door het zoeken van stilte en het vermijden van lawaai en stiltemijdend gedrag.
Publisher:
Scriptum, 2013 | Other editions
Gids voor een gelukkig en vervullend leven door het zoeken van stilte en het vermijden van lawaai en stiltemijdend gedrag.

Other formats:

Accessible formats:

Other languages:

Book
Dutch

Ecce homo : hoe iemand wordt, wat hij is

Autobiografische schetsen van de Duitse filosoof (1844-1900), geschreven in 1888.
In series:
Subject:
Publisher:
Uitgeverij De Arbeiderspers, [2016?] | Other editions
Autobiografische schetsen van de Duitse filosoof (1844-1900), geschreven in 1888.

Other formats:

Accessible formats:

Other languages:

Book
Dutch

De opstand van de massamens

Cultuurfilosofische analyse van de 'massamens', de 'gemiddelde mens' die een bedreiging vormt voor de toekomst van de westerse beschaving.
Subject:
Publisher:
Lemniscaat, 2016 | Other editions
Cultuurfilosofische analyse van de 'massamens', de 'gemiddelde mens' die een bedreiging vormt voor de toekomst van de westerse beschaving.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Het ware leven, of Waarom de jeugd gecorrumpeerd moet worden

Pleidooi voor jongeren om zich aan te zetten tot het ware leven, dat wil zeggen rijk aan gedachten en wars van wat maatschappelijk gangbaar is.
Publisher:
Polis, 2019
Pleidooi voor jongeren om zich aan te zetten tot het ware leven, dat wil zeggen rijk aan gedachten en wars van wat maatschappelijk gangbaar is.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Het grote wereldtoneel : over de kracht van de verbeelding in crisistijd

Filosofisch essay over de huidige maatschappelijke crisis, van de klimaat- tot de coronacrisis.
Publisher:
De Bezige Bij, 2020
Filosofisch essay over de huidige maatschappelijke crisis, van de klimaat- tot de coronacrisis.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Intelligente emotie

Filosofisch pleidooi voor een tussenweg tussen eenzijdig rationalisme en romantische verheerlijking van de emotie.
Publisher:
Houtekiet, 2001
Filosofisch pleidooi voor een tussenweg tussen eenzijdig rationalisme en romantische verheerlijking van de emotie.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

De geniale mislukking van de middeleeuwen

Cultuurhistorische beschouwing over het conflict tussen de rede en het geloof in de 12e eeuw en tussen de filosoof Abélard en de mysticus Bernardus van Clairvaux in het bijzonder.
Publisher:
Uitgeverij Sterck & De Vreese, © 2020 | Other editions
Cultuurhistorische beschouwing over het conflict tussen de rede en het geloof in de 12e eeuw en tussen de filosoof Abélard en de mysticus Bernardus van Clairvaux in het bijzonder.
Book
Dutch

Het kristalpaleis : een filosofie van de globalisering

Cultuurfilosofisch commentaar op onze geglobaliseerde samenleving.
Publisher:
Sun, 2006
Cultuurfilosofisch commentaar op onze geglobaliseerde samenleving.

Other formats:

Accessible formats:

Other languages:

Book
Dutch

Met lichte tred : de wereld van de wandelaar

Bloemlezing over de weldaden van het wandelen als heilzaam middel voor een ecologischer voetafdruk.
Publisher:
Ambo|Anthos, 2021 | Other editions
Bloemlezing over de weldaden van het wandelen als heilzaam middel voor een ecologischer voetafdruk.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

De goede voorouder : langetermijndenken voor een kortetermijnwereld

Filosofisch pleidooi voor de duurzame omgang met het milieu en de natuur aan de hand van voorstellen voor zes principes en praktische, politieke strategieën.
Publisher:
Ten Have, 2021 | Other editions
Filosofisch pleidooi voor de duurzame omgang met het milieu en de natuur aan de hand van voorstellen voor zes principes en praktische, politieke strategieën.
Book
Dutch

Wereldvreemdheid

Essays over filosofische onderwerpen.
Publisher:
Meulenhoff, 2000
Essays over filosofische onderwerpen.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Over wat ik nog wil schrijven

Essays over sterk uiteenlopende onderwerpen door de Brusselse hoogleraar filosofie.
Publisher:
Garant, 2009 | Other editions
Essays over sterk uiteenlopende onderwerpen door de Brusselse hoogleraar filosofie.
Book
Dutch

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Het bedenkelijke : over het obscene in de cultuur

Essays over het bedenkelijke als iets dat angstig maakt maar tegelijk ook te denken geeft en fascineert.
Subject:
Publisher:
Boom, © 2015 | Other editions
Essays over het bedenkelijke als iets dat angstig maakt maar tegelijk ook te denken geeft en fascineert.
Book
Dutch

Wat gebeurde er in de twintigste eeuw?

Essays van de Duitse denker over ontwikkelingen in de twintigste eeuw – het antropoceen –, waarbij onder meer ecologie, globalisering, geschiedenis en mythologie aan de orde komen.
Subject:
Publisher:
Boom, 2018
Essays van de Duitse denker over ontwikkelingen in de twintigste eeuw – het antropoceen –, waarbij onder meer ecologie, globalisering, geschiedenis en mythologie aan de orde komen.
Book
Dutch

Het nut van het nutteloze : een manifest over kennis, kunst en cultuur

Kritiek op het huidige rendementsdenken, met een verdediging van zaken met een waarde die niet in geld is uit te drukken, zoals literatuur, kunst, waardigheid en liefde.
Publisher:
Erven J. Bijleveld, 2020 | Other editions
Kritiek op het huidige rendementsdenken, met een verdediging van zaken met een waarde die niet in geld is uit te drukken, zoals literatuur, kunst, waardigheid en liefde.

Other formats:

Accessible formats:

Other languages: