Refine

Format
Pick one or more filters
Fiction or Non-fiction
Pick one or more filters
Age
Pick one or more filters
Publication date range
Topics
Pick one or more filters
Genre
Pick one or more filters
Author
Pick one or more filters
Series
Pick one or more filters
Publisher
Pick one or more filters
Review
Pick one or more filters

29 results found for 'Emotionele ontwikkeling'

Filter on

Sort by

Book
Dutch

Ongekende gevoelens : over emotionele bagage en de invloed daarvan op (volwassen) kinderen

Informatie en middelen om emotionele bagage die in de jeugd is ontstaan, te herkennen en patronen te leren doorbreken. Met voorbeelden en praktische tips voor mensen die aan levensthema's willen werken.
Publisher:
AnkhHermes, 2022 | Other editions
Informatie en middelen om emotionele bagage die in de jeugd is ontstaan, te herkennen en patronen te leren doorbreken. Met voorbeelden en praktische tips voor mensen die aan levensthema's willen werken.
Book
Dutch

Patronen van ongekende gevoelens doorbreken : stop met leeglopen en verbeter al je relaties

Zelfhulpboek voor het herstelproces na emotionele verwaarlozing in de kindertijd, die op latere leeftijd tot relatieproblemen aanleiding kan geven.
Publisher:
AnkhHermes, 2021
Zelfhulpboek voor het herstelproces na emotionele verwaarlozing in de kindertijd, die op latere leeftijd tot relatieproblemen aanleiding kan geven.
Book
Dutch

Emotionele ontwikkeling : over basisbehoefte en draagkracht, kwetsbaarheid en plezier : een denk- en handelingskade...

Theorie en praktijk van het concept emotionele ontwikkeling van mensen met eeb ontwikkelingsstoornis of verstandelijke beperking.
In series:
Publisher:
Acco, 2021
Theorie en praktijk van het concept emotionele ontwikkeling van mensen met eeb ontwikkelingsstoornis of verstandelijke beperking.
Book
Dutch

Elke dag een emmertje vol : Van positieve aandacht word je gelukkig!

Hoe kun je ervoor zorgen dat je je goed voelt? En hoe ga je met pesters om? Door een onzichtbare emmer te vullen met o.a. goede dingen en fijne gevoelens. Methode in acht stappen met o.a. voorbeelden, oefeningen en kleurenillustraties. Onder begeleiding vanaf ca. 6 t/m 10 jaar.
Publisher:
Pica, 2015
Hoe kun je ervoor zorgen dat je je goed voelt? En hoe ga je met pesters om? Door een onzichtbare emmer te vullen met o.a. goede dingen en fijne gevoelens. Methode in acht stappen met o.a. voorbeelden, oefeningen en kleurenillustraties. Onder begeleiding vanaf ca. 6 t/m 10 jaar.
Book
Dutch

Kinderen succesvol belonen : 100 tips om je kind te belonen

Een boekje vol tips voor ouders om positief met hun kinderen om te gaan. Aan de hand van korte bedenkingen en suggesties wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk waardering is voor een kind. En er zijn tal van aanleidingen in een kinderleven voor een lief woordje, een knipoog, een pleister op de wonde, een kleine verrassing of een speciale beloning.
Publisher:
Abimo, 2008
Een boekje vol tips voor ouders om positief met hun kinderen om te gaan. Aan de hand van korte bedenkingen en suggesties wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk waardering is voor een kind. En er zijn tal van aanleidingen in een kinderleven voor een lief woordje, een knipoog, een pleister op de wonde, een kleine verrassing of een speciale beloning.
Book
Dutch

Mijn vriendjes : van oude vriendjes tot nieuwe vriendjes

Mijn leefwereld is een reeks kijk- en voorleesboeken waarin sociaal-emotionele en w.o. onderwerpen op een ludieke manier aan bod komen. In dit boek huppelen kinderen samen met Max door de verschillende vriendschapssituaties heen en leren ze hoe ze ermee kunnen omgaan. Tips helpen ouders en begeleiders om samen met de kinderen te praten over vriendschap, en hen bij onduidelijke situaties meer inzic
In series:
Subject:
Publisher:
Altiora, dep. 2001
Mijn leefwereld is een reeks kijk- en voorleesboeken waarin sociaal-emotionele en w.o. onderwerpen op een ludieke manier aan bod komen. In dit boek huppelen kinderen samen met Max door de verschillende vriendschapssituaties heen en leren ze hoe ze ermee kunnen omgaan. Tips helpen ouders en begeleiders om samen met de kinderen te praten over vriendschap, en hen bij onduidelijke situaties meer inzic
Book
Dutch

Pubers van nu! : praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt

Hoe herken je de behoeftes van een puber? Hoe kom je hierover met hem of haar in gesprek? Hoe kun je je als volwassene werkelijk verbinden met pubers op een manier die hun helpt in hun groei naar volwassenheid? "Pubers van nu" biedt praktische handvatten, tips en wetenswaardigheden, ook voor contacten met pubers met een niet-westerse achtergrond. Het boek is geschreven voor iedereen die met pubers
Subject:
Publisher:
Bohn Stafleu Van Loghum, 2009
Hoe herken je de behoeftes van een puber? Hoe kom je hierover met hem of haar in gesprek? Hoe kun je je als volwassene werkelijk verbinden met pubers op een manier die hun helpt in hun groei naar volwassenheid? "Pubers van nu" biedt praktische handvatten, tips en wetenswaardigheden, ook voor contacten met pubers met een niet-westerse achtergrond. Het boek is geschreven voor iedereen die met pubers
Book
Dutch

Het puberende brein : over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie

Waarom verslapen pubers zich zo vaak? Waarom zijn ze het ene moment zo volwassen en het volgende moment zo onmogelijk? Waar komt die tegenstrijdigheid vandaan tussen verantwoordelijk gedrag en ondoordachte en riskante keuzes? Kunnen ze eigenlijk wel zelfstandig plannen? En hoe komt het dat juist adolescenten vaak uitblinken in sport, kunst en creativiteit? De adolescentie is een unieke periode waa
Target audience:
9-11 years and up
Publisher:
Bakker, 2014
Waarom verslapen pubers zich zo vaak? Waarom zijn ze het ene moment zo volwassen en het volgende moment zo onmogelijk? Waar komt die tegenstrijdigheid vandaan tussen verantwoordelijk gedrag en ondoordachte en riskante keuzes? Kunnen ze eigenlijk wel zelfstandig plannen? En hoe komt het dat juist adolescenten vaak uitblinken in sport, kunst en creativiteit? De adolescentie is een unieke periode waa
Book
Dutch

Samen op ontdekking : Een pakket voor anderstalige nieuwkomers ter bevordering van het welbevinden en de sociaal-em...

Een studente aan de Vives hogeschool onderzocht voor haar bachelorproef het welbevinden van anderstalige nieuwkomers in een Vlaamse basisschool. De cijfers waren geruststellend; de meeste van de anderstalige nieuwkomers bleken redelijk goed in hun vel te zitten op hun nieuwe school. Maar zaken zoals de betrokkenheid en het zelfvertrouwen binnen het klasgebeuren werden toch nog te vaak als negatief
Publisher:
Vives, 2014
Een studente aan de Vives hogeschool onderzocht voor haar bachelorproef het welbevinden van anderstalige nieuwkomers in een Vlaamse basisschool. De cijfers waren geruststellend; de meeste van de anderstalige nieuwkomers bleken redelijk goed in hun vel te zitten op hun nieuwe school. Maar zaken zoals de betrokkenheid en het zelfvertrouwen binnen het klasgebeuren werden toch nog te vaak als negatief
Book
Dutch

Interactief voorlezen met baby's, dreumesen, peuters en kleuters

Dit handboek bevat praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie over interactief voorlezen. Bij interactief voorlezen worden kinderen actief betrokken bij het voorlezen: ze kijken, luisteren, praten, spelen en ontdekken.
Publisher:
Delubas, [2015]
Dit handboek bevat praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie over interactief voorlezen. Bij interactief voorlezen worden kinderen actief betrokken bij het voorlezen: ze kijken, luisteren, praten, spelen en ontdekken.
Book
Dutch

Omgaan met anderstalige nieuwkomers op school : inzetten op veerkracht van vluchtelingen

Omgaan met anderstalige nieuwkomers en hun ouders vergt aandacht en begrip voor hun bijzondere omstandigheden. De expertise daaromtrent werd samengebracht in deze publicatie. Veel gebruikte termen zoals asielzoeker, vluchteling, niet-begeleide minderjarige vreemdeling, enz. worden verklaard. De invloed van de asielprocedure op deze groepen word bekeken en wat men als school kan of moet doen om dez
Publisher:
Politeia, 2016
Omgaan met anderstalige nieuwkomers en hun ouders vergt aandacht en begrip voor hun bijzondere omstandigheden. De expertise daaromtrent werd samengebracht in deze publicatie. Veel gebruikte termen zoals asielzoeker, vluchteling, niet-begeleide minderjarige vreemdeling, enz. worden verklaard. De invloed van de asielprocedure op deze groepen word bekeken en wat men als school kan of moet doen om dez
Book
Dutch

Kinderen en ... roeien met de riemen die je hebt : praktisch omgaan met leer- of gedragsproblemen in de klas

In dit boek wordt het leven op school vergeleken met een roeitocht, waarbij kinderen moeten roeien met de riemen die ze hebben. Een scheve roeispaan of eentje met een gat erin betekent niet dat je niets meer kunt, maar wel dat je hem anders moet hanteren om vooruit te komen. Dit boek biedt de leraar ondersteuning bij omgaan met kinderen met gedrags- en/of leerproblemen. Het boek gaat uit van het i
In series:
Publisher:
Kwintessens, 2010
In dit boek wordt het leven op school vergeleken met een roeitocht, waarbij kinderen moeten roeien met de riemen die ze hebben. Een scheve roeispaan of eentje met een gat erin betekent niet dat je niets meer kunt, maar wel dat je hem anders moet hanteren om vooruit te komen. Dit boek biedt de leraar ondersteuning bij omgaan met kinderen met gedrags- en/of leerproblemen. Het boek gaat uit van het i
Book
Dutch

De beste maatjes : muziekdidactiek voor de kleuterklas

'De beste maatjes' is een didactische methode, gericht op de muzikale omgangsvormen die in de kleuterklas aan bod komen: zingen, muziek maken met instrumenten, luisteren naar muziek, muziek lezen en noteren, muziek ontwerpen en op muziek bewegen. De methode bestaat uit vier delen. Het eerste deel vertelt o.a. hoe we met muziek de algemene ontwikkeling van de kleuter stimuleren, wat muzikale omgang
In series:
Publisher:
Die Keure, 2013
'De beste maatjes' is een didactische methode, gericht op de muzikale omgangsvormen die in de kleuterklas aan bod komen: zingen, muziek maken met instrumenten, luisteren naar muziek, muziek lezen en noteren, muziek ontwerpen en op muziek bewegen. De methode bestaat uit vier delen. Het eerste deel vertelt o.a. hoe we met muziek de algemene ontwikkeling van de kleuter stimuleren, wat muzikale omgang
Book
Dutch

Het hele brein, het hele kind : twaalf revolutionaire strategieën om de ontwikkeling van je kind te stimuleren

Dit boek is bedoeld voor ouders en andere opvoeders die kinderen willen helpen hun emotionele intelligentie te ontwikkelen. De auteurs laten zien hoe het kinderbrein zich ontwikkelt en hoe je inzichten uit de neuropsychologie kunt toepassen bij het opvoeden. De focus ligt op kinderen van nul tot twaalf jaar. De heldere uitleg, leeftijdsgerichte strategieën en illustraties helpen om de opgedane ken
Subject:
Publisher:
Scriptum, copy 2019
Dit boek is bedoeld voor ouders en andere opvoeders die kinderen willen helpen hun emotionele intelligentie te ontwikkelen. De auteurs laten zien hoe het kinderbrein zich ontwikkelt en hoe je inzichten uit de neuropsychologie kunt toepassen bij het opvoeden. De focus ligt op kinderen van nul tot twaalf jaar. De heldere uitleg, leeftijdsgerichte strategieën en illustraties helpen om de opgedane ken
Book
Dutch

Executieve functies : een handreiking voor kinderen van 2 tot 7 jaar

Deze handreiking executieve functies werd samengesteld door het Nederlandse SLO (Stichting Leerplanontwikkeling). Het geeft een korte inleiding over de functies en hun ontwikkeling en gaat dan per functie dieper in op de definitie, het belang van de functie in de ontwikkeling, en hoe je de functie kan stimuleren of problemen kan signaleren. Ook is er een focus op het stimuleren van de functie via
Target audience:
0-2 years and up
Publisher:
SLO, 2019
Deze handreiking executieve functies werd samengesteld door het Nederlandse SLO (Stichting Leerplanontwikkeling). Het geeft een korte inleiding over de functies en hun ontwikkeling en gaat dan per functie dieper in op de definitie, het belang van de functie in de ontwikkeling, en hoe je de functie kan stimuleren of problemen kan signaleren. Ook is er een focus op het stimuleren van de functie via
Book
Dutch

Kleuters laten groeien in executieve functies. Hoe? Zo! : zet je EF-bril op : praktijkboek

Hoe werkt de STOP-DENK-DOESTRATEGIE? Welke activiteiten d agen de executieve functies van kleuters uit? Hoe zer de de EF-bril op, samen met ouders? Impulsen controleren of zich concentreren is voor kleuters niet vanzelfsprekend. Dat zelfsturend gedrag hangt samen met de executieve functies (EF) en is op jonge leeftijd volop in ontwikkeling. Kleuters laten groeien in executieve functies daagt je al
Target audience:
0-2 years and up
Publisher:
LannooCampus, 2021
Hoe werkt de STOP-DENK-DOESTRATEGIE? Welke activiteiten d agen de executieve functies van kleuters uit? Hoe zer de de EF-bril op, samen met ouders? Impulsen controleren of zich concentreren is voor kleuters niet vanzelfsprekend. Dat zelfsturend gedrag hangt samen met de executieve functies (EF) en is op jonge leeftijd volop in ontwikkeling. Kleuters laten groeien in executieve functies daagt je al
Board game
Dutch

Duplo modulair speelhuis

Alle kinderen vinden het heerlijk om huis te spelen en te doen alsof ze mama en papa zijn. En met dit eenvoudig te bouwen, open en toegankelijke poppenhuis kun jij ook meedoen! Grote familie poppenhuisspeelset Dit kleurrijke, eigentijdse poppenhuis voor peuters biedt veel mogelijkheden om te spelen en te leren. Leer peuters over het dagelijks leven, zoals koken, etenstijd en bedtijdroutines, terwi
Target audience:
3-5 years and up
Publisher:
The Lego Group, 2020
Alle kinderen vinden het heerlijk om huis te spelen en te doen alsof ze mama en papa zijn. En met dit eenvoudig te bouwen, open en toegankelijke poppenhuis kun jij ook meedoen! Grote familie poppenhuisspeelset Dit kleurrijke, eigentijdse poppenhuis voor peuters biedt veel mogelijkheden om te spelen en te leren. Leer peuters over het dagelijks leven, zoals koken, etenstijd en bedtijdroutines, terwi
Board game
Dutch

Gevoelens kwartet

Het spel sluit aan bij de boekenreeks Kriebels in je buik van Pauline Oud. Spelenderwijs verwerven kinderen inzicht in hun eigen gevoelens én die van een ander. Daarnaast leren ze dankzij de praatkaarten om hun ervaringen te verwoorden en naar elkaar te luisteren.
Target audience:
3-5 years and up
Publisher:
Clavis, 2022
Het spel sluit aan bij de boekenreeks Kriebels in je buik van Pauline Oud. Spelenderwijs verwerven kinderen inzicht in hun eigen gevoelens én die van een ander. Daarnaast leren ze dankzij de praatkaarten om hun ervaringen te verwoorden en naar elkaar te luisteren.