Refine

Format
Pick one or more filters
Music or movie
Pick one or more filters
Language
Pick one or more filters
Publication date range
Series
Pick one or more filters
Publisher
Pick one or more filters
Author
Pick one or more filters
Review
Pick one or more filters
Topics
Pick one or more filters
Genre
Pick one or more filters

23 results found

Filter on

Sort by

Book
Dutch

Kapitaal en ideologie

Studie naar ongelijkheid en de opvattingen daarover door de eeuwen heen, waarbij een trend naar meer gelijkheid wordt geconstateerd, terwijl een somber beeld wordt gegeven van de huidige stand van zaken waarin de maatschappelijke discussie enkel gaat over cultuur en identiteit.
Publisher:
De Geus, 2021 | Other editions
Studie naar ongelijkheid en de opvattingen daarover door de eeuwen heen, waarbij een trend naar meer gelijkheid wordt geconstateerd, terwijl een somber beeld wordt gegeven van de huidige stand van zaken waarin de maatschappelijke discussie enkel gaat over cultuur en identiteit.

Other languages:

Book
Dutch

Ontspoord kapitalisme : hoe het kapitalisme ontspoorde en na de coronacrisis kan worden hervormd

Reflectie op de neoliberale ideologie waarbij de auteur na een analyse van de ontstaansgeschiedenis een aantal radicale hervormingen voorstelt om het kapitalisme houdbaarder, socialer en duurzamer te maken.
Publisher:
Prometheus, 2020
Reflectie op de neoliberale ideologie waarbij de auteur na een analyse van de ontstaansgeschiedenis een aantal radicale hervormingen voorstelt om het kapitalisme houdbaarder, socialer en duurzamer te maken.
Book
Dutch

Kapitalisme : over de dominantie van kapitaal en de lange uitzondering

Wetenschappelijke analyse van de verhouding tussen arbeid en kapitaal in de periode 1935-1973.
Publisher:
Eburon, 2019
Wetenschappelijke analyse van de verhouding tussen arbeid en kapitaal in de periode 1935-1973.
Book
Dutch

Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa

Wetenschappelijke studie over de voorname rol van vrouwen in de late middeleeuwen ten gevolge van het Europese huwelijkspatroon.
Publisher:
Boom, 2006
Wetenschappelijke studie over de voorname rol van vrouwen in de late middeleeuwen ten gevolge van het Europese huwelijkspatroon.