Refine

Format
Pick one or more filters
Publication date range
Series
Pick one or more filters
Publisher
Pick one or more filters
Author
Pick one or more filters
Review
Pick one or more filters
Topics
Pick one or more filters

18 results found

Filter on

Sort by

Book
Dutch

Buigen of barsten : beschouwingen over de veerkracht van de natuur

Beschouwingen over de dynamiek van het landschap: flora en fauna, bereigingen, beheer en biodiversiteit.
Publisher:
KNNV uitgeverij, 2018
Beschouwingen over de dynamiek van het landschap: flora en fauna, bereigingen, beheer en biodiversiteit.
Book
Dutch

Heibel in de polder : natuur in Nederland

Informatie over natuurontwikkeling en -beheer in Nederland vanuit verleden naar heden, de invloed van de mens op landschap, flora en fauna, de problematiek van o.a. klimaatverandering, de achteruitgang van insecten en de Oostvaardersplassen.
Publisher:
Uitgeverij Atlas Contact, 2018
Informatie over natuurontwikkeling en -beheer in Nederland vanuit verleden naar heden, de invloed van de mens op landschap, flora en fauna, de problematiek van o.a. klimaatverandering, de achteruitgang van insecten en de Oostvaardersplassen.
Book
Dutch

Planten van hier : praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora

Informatie in woord en beeld over vijftig soorten inheemse planten, de gebruiksmogelijkheden in openbaar groen en tuinen, en de noodzaak van biodiversiteit voor een veerkrachtig ecosysteem.
Publisher:
KNNV uitgeverij, 2018
Informatie in woord en beeld over vijftig soorten inheemse planten, de gebruiksmogelijkheden in openbaar groen en tuinen, en de noodzaak van biodiversiteit voor een veerkrachtig ecosysteem.
Book
Dutch

Het bedwongen bos : Nederlanders en hun natuur

Encyclopedisch overzicht van de houding van de Nederlanders ten opzichte van de hun omringende natuur in de loop der tijden.
Publisher:
Sun, 2009
Encyclopedisch overzicht van de houding van de Nederlanders ten opzichte van de hun omringende natuur in de loop der tijden.
Book
Dutch

Ecologische veerkracht : concept voor natuurbeheer en natuurbeleid

Verzameling concepten over noodzakelijke aanpassingen in de uitvoering van het natuurbeheer en -beleid in Nederland als gevolg van (klimaats-)veranderingen in de natuur en de ecosystemen.
Publisher:
KNNV Uitgeverij, 2010
Verzameling concepten over noodzakelijke aanpassingen in de uitvoering van het natuurbeheer en -beleid in Nederland als gevolg van (klimaats-)veranderingen in de natuur en de ecosystemen.
Book
Dutch

Ondernemen met natuur : tips voor grondeigenaren

Overzicht van de mogelijkheden om grondbezit commercieel rendabel te maken en zo natuur en landschap te ontwikkelen via multifunctioneel natuurbeheer.
Publisher:
Matrijs, © 2015
Overzicht van de mogelijkheden om grondbezit commercieel rendabel te maken en zo natuur en landschap te ontwikkelen via multifunctioneel natuurbeheer.
Magazine article
Dutch

Wat schuilt er achter de nieuwe wildernis?. [deel 1]

Ideologische achtergrond van de nieuwe wildernisgedachte als optie voor het natuurbehoud. In het eerste deel wordt ingezoomd op het Nederlandse debat ter zake.
In magazine
Oikos, 2014, nr. 68, p. 16-26
Ideologische achtergrond van de nieuwe wildernisgedachte als optie voor het natuurbehoud. In het eerste deel wordt ingezoomd op het Nederlandse debat ter zake.