Refine

Format
Pick one or more filters
Language
Pick one or more filters
Publication date range
Series
Pick one or more filters
Publisher
Pick one or more filters
Awards
Pick one or more filters
Author
Pick one or more filters
Review
Pick one or more filters
Topics
Pick one or more filters
Genre
Pick one or more filters

84 results found

Filter on

Sort by

Book
Dutch

Hoe word je een stoïcijn? : oude filosofie voor het moderne leven

Praktische inleiding tot de levensfilosofie van het stoïcisme, waarin het vooral gaat om karaktervorming en deugdzaamheid.
Publisher:
Ten Have, 2020 | Other editions
Praktische inleiding tot de levensfilosofie van het stoïcisme, waarin het vooral gaat om karaktervorming en deugdzaamheid.

Other formats:

Book
Dutch

Speeddaten met Plato : filosofie voor als je het even niet meer ziet zitten

Handreiking hoe de wijsheid van de filosofie behulpzaam kan zijn bij enorme crisissituaties in het dagelijks leven.
Publisher:
Uitgeverij Balans, © 2019
Handreiking hoe de wijsheid van de filosofie behulpzaam kan zijn bij enorme crisissituaties in het dagelijks leven.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Filosofie voor een weergaloos leven

Bespreking van hoe de filosofie hulp kan bieden aan mensen die zich in de moderne maatschappij staande willen houden.
Publisher:
De Bezige Bij, 2020 | Other editions
Bespreking van hoe de filosofie hulp kan bieden aan mensen die zich in de moderne maatschappij staande willen houden.
Book
Dutch

De wereld veranderen : hoe doe je dat?

Pleidooi om in actie te komen voor een betere en rechtvaardiger samenleving.
In series:
Publisher:
De Arbeiderspers, 2012
Pleidooi om in actie te komen voor een betere en rechtvaardiger samenleving.

Other languages:

Book
Dutch

Grensgebieden van het recht : over sociale rechtvaardigheid

Herinterpretatie van John Rawls' 'A theory of justice', waarin de schrijfster meent dat Rawls vrijheidsprincipe pas betekenis krijgt als het wordt uitgedrukt in termen van vrijheid en mogelijkheden gebaseerd op de persoonlijke en sociale omstandigheden.
Publisher:
Ambo, 2006
Herinterpretatie van John Rawls' 'A theory of justice', waarin de schrijfster meent dat Rawls vrijheidsprincipe pas betekenis krijgt als het wordt uitgedrukt in termen van vrijheid en mogelijkheden gebaseerd op de persoonlijke en sociale omstandigheden.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

De wilde tuin van de verbeelding : zelfzorg als vrolijke wetenschap

Cultuurhistorische verhandeling over een transformatieproces naar een alternatieve leefwijze via het ontwerpen van een innerlijke wilde tuin.
Publisher:
Boom, © 2017
Cultuurhistorische verhandeling over een transformatieproces naar een alternatieve leefwijze via het ontwerpen van een innerlijke wilde tuin.
Book
Dutch

Vergeven : omgaan met onrecht

Filosofische benadering van het thema ‘vergeving’, waarbij de persoonlijke ervaring van de auteur uitgangspunt is voor een boeiende zoektocht naar verdieping en heling.
Publisher:
Ten Have, © 2017
Filosofische benadering van het thema ‘vergeving’, waarbij de persoonlijke ervaring van de auteur uitgangspunt is voor een boeiende zoektocht naar verdieping en heling.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Standpunten : wat we van de grote filosofen kunnen leren

Behandeling van tien relevante ideeën betreffende de ware betekenis van het leven voor de hedendaagse mens, mede aan de hand van grote filosofen uit heden en verleden.
Publisher:
Lev., © 2017
Behandeling van tien relevante ideeën betreffende de ware betekenis van het leven voor de hedendaagse mens, mede aan de hand van grote filosofen uit heden en verleden.
Book
Dutch

Leve de publieksfilosofie! : belevenissen van een denker des vaderlands

Filosofische artikelen over uiteenlopende maatschappelijke kwesties.
Publisher:
Boom, © 2017
Filosofische artikelen over uiteenlopende maatschappelijke kwesties.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Ultieme vragen : kleine filosofie van leven en dood

Filosofische en persoonlijke bezinning door de Britse wijsgeer op de 'grote vragen', zoals naar het bestaan en de wetmatigheid van de ruimte en tijd, moraal en esthetiek, en de vraag naar een voortbestaan na de dood.
Publisher:
Erven J. Bijleveld, 2019
Filosofische en persoonlijke bezinning door de Britse wijsgeer op de 'grote vragen', zoals naar het bestaan en de wetmatigheid van de ruimte en tijd, moraal en esthetiek, en de vraag naar een voortbestaan na de dood.

Other formats:

Accessible formats:

Other languages:

Book
Dutch

Als de uil van Minerva uitvliegt : tien praktische filosofen aan het woord

Interviews met praktische filosofen over uiteenlopende aspecten van hun vakgebied, telkens gevolgd door een essay van hun hand over de toekomst van de filosofie.
Publisher:
ISVW Uitgevers, © 2017
Interviews met praktische filosofen over uiteenlopende aspecten van hun vakgebied, telkens gevolgd door een essay van hun hand over de toekomst van de filosofie.
Book
Dutch

Denken geneest : filosofie voor een gezond leven

Een praktisch ingesteld filosofisch zelfhulpboek dat laat zien hoe ideeën van antieke denkers als Aristoteles en Seneca, Boeddha en Confucius goed kunnen helpen in het omgaan met moderne problemen.
Publisher:
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2017
Een praktisch ingesteld filosofisch zelfhulpboek dat laat zien hoe ideeën van antieke denkers als Aristoteles en Seneca, Boeddha en Confucius goed kunnen helpen in het omgaan met moderne problemen.
Book
Dutch

Allmensch : van middelmaat tot meesterschap

Pleidooi om het beste uit jezelf te halen teneinde de wereld te verbeteren.
Publisher:
Academia Press, 2017 | Other editions
Pleidooi om het beste uit jezelf te halen teneinde de wereld te verbeteren.
Book
Dutch

Onszelf voorbij : kijken naar wat we liever niet zien

Drie filosofes onderzoeken de mogelijkheden om de humanitaire, economische en ecologische crises die de wereld teisteren te boven te komen.
Publisher:
Uitgeverij De Arbeiderspers, © 2018
Drie filosofes onderzoeken de mogelijkheden om de humanitaire, economische en ecologische crises die de wereld teisteren te boven te komen.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Dialogisch begeleiden, werken met de dialoog

Informatie en praktijkvoorbeelden over dialogisch begeleiden, bestemd voor coaches en begeleiders in hulpverlening, onderwijs en vorming.
Publisher:
De Graaff, copyright 2017
Informatie en praktijkvoorbeelden over dialogisch begeleiden, bestemd voor coaches en begeleiders in hulpverlening, onderwijs en vorming.
Book
Dutch

Pluraliteit van de levenskunsten

Beknopt overzicht van de verschillende manieren waarop vandaag de dag mensen hun leven vormgeven om een gelukkig of zinvol leven te leiden, zoals klassieke filosofie, daoïsme, existentialisme en techniek.
In series:
Publisher:
Garant Uitgevers, 2017
Beknopt overzicht van de verschillende manieren waarop vandaag de dag mensen hun leven vormgeven om een gelukkig of zinvol leven te leiden, zoals klassieke filosofie, daoïsme, existentialisme en techniek.
Book
English

Meditations on self-discipline and failure : Stoic exercise for mental fitness

Een collectie overdenkingen in de Stoicijnse traditie. Ferraiolo's bespiegelingen zijn geschreven in de stijl van Marcus Aurelius' 'Overpeinzingen' en in de geest van Epictetus 'Zakboekje'. Elke overdenking is geschreven in de tweede persoon waardoor de lezer aangespoord wordt zijn eigen falen en worstelingen te onderzoeken in de zoektocht naar zelfverbetering en verlichting.
Publisher:
O-Books, 2017
Een collectie overdenkingen in de Stoicijnse traditie. Ferraiolo's bespiegelingen zijn geschreven in de stijl van Marcus Aurelius' 'Overpeinzingen' en in de geest van Epictetus 'Zakboekje'. Elke overdenking is geschreven in de tweede persoon waardoor de lezer aangespoord wordt zijn eigen falen en worstelingen te onderzoeken in de zoektocht naar zelfverbetering en verlichting.