Refine

Format
Pick one or more filters
Fiction or Non-fiction
Pick one or more filters
Music or movie
Pick one or more filters
Language
Pick one or more filters
Publication date range
Series
Pick one or more filters
Publisher
Pick one or more filters
Author
Pick one or more filters
Review
Pick one or more filters
Topics
Pick one or more filters
Genre
Pick one or more filters

97 results found

Filter on

Sort by

Book
Dutch

Kapitaal en ideologie

Studie naar ongelijkheid en de opvattingen daarover door de eeuwen heen, waarbij een trend naar meer gelijkheid wordt geconstateerd, terwijl een somber beeld wordt gegeven van de huidige stand van zaken waarin de maatschappelijke discussie enkel gaat over cultuur en identiteit.
Publisher:
De Geus, 2021 | Other editions
Studie naar ongelijkheid en de opvattingen daarover door de eeuwen heen, waarbij een trend naar meer gelijkheid wordt geconstateerd, terwijl een somber beeld wordt gegeven van de huidige stand van zaken waarin de maatschappelijke discussie enkel gaat over cultuur en identiteit.

Other languages:

Book
Dutch

Leven aan de onderkant : het systeem dat de onderklasse instandhoudt

Kritische analyse van de ideee͏̈n, de mentaliteit en het zelf- en wereldbeeld van de onderklasse, die de armoede van deze groep zouden veroorzaken en in stand houden, los van economische en sociale factoren.
Publisher:
Het Spectrum, 2014 | Other editions
Kritische analyse van de ideee͏̈n, de mentaliteit en het zelf- en wereldbeeld van de onderklasse, die de armoede van deze groep zouden veroorzaken en in stand houden, los van economische en sociale factoren.
Book
Dutch

Ongelijk maar fair : waarom onze samenleving ongelijker is dan we vrezen, maar rechtvaardiger dan we hopen

Verhandeling over sociaal-economische ongelijkheid in westerse landen, met kritiek op het gelijkheidsdenken en een pleidooi voor de neoliberale markteconomie.
Publisher:
LannooCampus, 2016 | Other editions
Verhandeling over sociaal-economische ongelijkheid in westerse landen, met kritiek op het gelijkheidsdenken en een pleidooi voor de neoliberale markteconomie.
Book
Dutch

Kapitalisme voor beginners

Kritische inleiding vanuit een 'linkse' invalshoek tot het economische systeem van het kapitalisme.
Publisher:
EPO, 2019
Kritische inleiding vanuit een 'linkse' invalshoek tot het economische systeem van het kapitalisme.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Ongelijkheid : wat kunnen we eraan doen?

Vijftien voorstellen voor de aanpak van de verschillen tussen arm en rijk, gedetailleerd uitgewerkt en met onderzoek onderbouwd.
Publisher:
Polis, 2015
Vijftien voorstellen voor de aanpak van de verschillen tussen arm en rijk, gedetailleerd uitgewerkt en met onderzoek onderbouwd.
Book
Dutch

Iedereen Inc. : hoe in- en uitsluiting werkt en hoe je dat kunt beïnvloeden

Aan de hand van haar eigen ervaringen vertelt de schrijfster hoe hokjesgeest ontstaat, hoe die de meningsvorming beïnvloedt, hoe je ermee om kunt gaan en wat je eraan kunt doen.
Publisher:
Prometheus, 2017
Aan de hand van haar eigen ervaringen vertelt de schrijfster hoe hokjesgeest ontstaat, hoe die de meningsvorming beïnvloedt, hoe je ermee om kunt gaan en wat je eraan kunt doen.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

De gewone man : een kleine mensheidgeschiedenis

Op basis van historische bronnen en egodocumenten vertelt historicus Jos Palm het verhaal van de kleine, gewone mensen, hun problemen, verlangens en onvrede. In de geschiedenisboeken kom je hem immers meestal niet tegen. Toch was hij er altijd al. Palm zocht hem op en beschrijft zijn leven door de hele geschiedenis, vanaf de vroege Oudheid tot het heden.
Publisher:
Olympus, 2020 | Other editions
Op basis van historische bronnen en egodocumenten vertelt historicus Jos Palm het verhaal van de kleine, gewone mensen, hun problemen, verlangens en onvrede. In de geschiedenisboeken kom je hem immers meestal niet tegen. Toch was hij er altijd al. Palm zocht hem op en beschrijft zijn leven door de hele geschiedenis, vanaf de vroege Oudheid tot het heden.
Book
Dutch

Het is klasse, suffie, niet identiteit!

Kritische beschouwingen over de huidige Nederlandse en Europese politiek.
In series:
Publisher:
Editie Leesmagazijn, 2018
Kritische beschouwingen over de huidige Nederlandse en Europese politiek.
Book
Dutch

Brood en rozen : over klasse en identiteit

Pleidooi voor een eerlijker samenleving, waarin discriminatie van ras of geslacht, klasse of afkomst geen rol meer speelt.
Publisher:
EPO, 2019
Pleidooi voor een eerlijker samenleving, waarin discriminatie van ras of geslacht, klasse of afkomst geen rol meer speelt.
Book
Dutch

Oude en nieuwe ongelijkheid : over het failliet van het verheffingsideaal

Analyse van het belang van intelligentie als factor in de sociale ongelijkheid.
Publisher:
Klement, 2018 | Other editions
Analyse van het belang van intelligentie als factor in de sociale ongelijkheid.