Refine

Format
Pick one or more filters
Fiction or Non-fiction
Pick one or more filters
Language
Pick one or more filters
Age
Pick one or more filters
Publication date range
Topics
Pick one or more filters
Genre
Pick one or more filters
Author
Pick one or more filters
Voice
Pick one or more filters
Series
Pick one or more filters
Publisher
Pick one or more filters
Review
Pick one or more filters

101 results found for 'Verlichtingsfilosofie'

Filter on
Book
Dutch

Het verdorven genootschap : de vergeten radicalen van de verlichting

Geschiedenis van een van de vroege fasen van de Radicale Verlichting, met name betreffende de discussiebijeenkomsten van verlichte denkers in de Parijse salon van baron d'Holbach in de eerste helft van de achttiende eeuw.
Publisher:
De Bezige Bij, 2020 | Other editions
Geschiedenis van een van de vroege fasen van de Radicale Verlichting, met name betreffende de discussiebijeenkomsten van verlichte denkers in de Parijse salon van baron d'Holbach in de eerste helft van de achttiende eeuw.
Other languages:
Book
Dutch

Macht en onmacht : een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting

Wijsgerige beschouwing over een frictie in de geschiedenis van de westerse filosofie en de doorwerking daarvan in politiek en moraal.
Publisher:
De Bezige Bij, 2021 | Other editions
Wijsgerige beschouwing over een frictie in de geschiedenis van de westerse filosofie en de doorwerking daarvan in politiek en moraal.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

De verlichting vandaag

Pleidooi voor een actuele herijking en voortzetting van de idealen van de Verlichting in de zeventiende en achttiende eeuw.
Publisher:
Houtekiet, 2007
Pleidooi voor een actuele herijking en voortzetting van de idealen van de Verlichting in de zeventiende en achttiende eeuw.
Book
Dutch

De Verlichting als kraamkamer : over het tijdperk en zijn betekenis voor het heden

Bespreking van het gedachtegoed van vijftien vooraanstaande denkers uit de zeventiende en achttiende eeuw aan de hand van hun levensloop en een van hun werken.
Publisher:
Nieuw Amsterdam, 2014 | Other editions
Bespreking van het gedachtegoed van vijftien vooraanstaande denkers uit de zeventiende en achttiende eeuw aan de hand van hun levensloop en een van hun werken.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

De mens voorbij

Kritische bespreking van het ontstaan van het filosofische en wetenschappelijke denkkader dat de eugenetica ziet als geschikt instrument van bevolkingspolitiek.
Publisher:
Meulenhoff /Manteau, 2008
Kritische bespreking van het ontstaan van het filosofische en wetenschappelijke denkkader dat de eugenetica ziet als geschikt instrument van bevolkingspolitiek.
Book
Dutch

De droom der verlichting : de opkomst van de moderne filosofie

Geschiedenis van de westerse filosofie in de zeventiende en achttiende eeuw aan de hand van leven en werk van tien vooraanstaande denkers.
Publisher:
Ambo|Anthos, © 2016
Geschiedenis van de westerse filosofie in de zeventiende en achttiende eeuw aan de hand van leven en werk van tien vooraanstaande denkers.
Other languages:
Book
Dutch

Filosofische gesprekken

Drie dialogen door de radicale Verlichtingsfilosoof (1713-1784), waarin diepe filosofische kwesties aan bod komen.
Publisher:
Van Gennep, 2012
Drie dialogen door de radicale Verlichtingsfilosoof (1713-1784), waarin diepe filosofische kwesties aan bod komen.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Het licht der rede : de Verlichting in brieven, essays en verhalen

Bloemlezing van filosofische sleutelteksten uit de 18e-eeuwse Verlichting.
Publisher:
Contact, 2000
Bloemlezing van filosofische sleutelteksten uit de 18e-eeuwse Verlichting.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Revolutie van het denken : radicale verlichting en de wortels van onze democratie

Democratie, het vrije woord, tolerantie en individuele vrijheid, al deze waarden hebben in de beleving van de westerse mens een vanzelfsprekendheid gekregen, die er niet altijd geweest is. Toen ze voor het eerst naar voren werden gebracht waren deze ideeën zeer radicaal. In dit boek gaat de auteur terug naar de filosofische wortels van onze democratische rechtsstaat: de Radicale Verlichting.
Publisher:
Van Wijnen, 2012 | Other editions
Democratie, het vrije woord, tolerantie en individuele vrijheid, al deze waarden hebben in de beleving van de westerse mens een vanzelfsprekendheid gekregen, die er niet altijd geweest is. Toen ze voor het eerst naar voren werden gebracht waren deze ideeën zeer radicaal. In dit boek gaat de auteur terug naar de filosofische wortels van onze democratische rechtsstaat: de Radicale Verlichting.

Other formats:

Accessible formats:
Book
Dutch

Erfenissen van de Verlichting : basisboek cultuurfilosofie

Breed historisch overzicht van vooraanstaande denkers en thema's.
Publisher:
Boom, 2013 | Other editions
Breed historisch overzicht van vooraanstaande denkers en thema's.
Book
Dutch

Verlichting onder vuur : filosofie, moderniteit en emancipatie 1670-1752

Studie over de reacties die 'Radicale Verlichting' (2005) opriep en over de vele intellectuele controverses waarin het conflict tussen rede en geloof in de zeventiende en achttiende eeuw werd uitgevochten.
Publisher:
Van Wijnen, 2010
Studie over de reacties die 'Radicale Verlichting' (2005) opriep en over de vele intellectuele controverses waarin het conflict tussen rede en geloof in de zeventiende en achttiende eeuw werd uitgevochten.
Other languages:
Book
Dutch

Van de Verlichting tot religieus terrorisme : een psycho-educatieve visie

Balans van de Verlichting aan de hand van de geschiedenis en de gevolgen ervan, haar mensbeeld en de kritiek erop, en de hedendaagse bedreigingen voor de verlichtingsideeën door nationalisme, migratie, terrorisme en de normen en waarden van de islam.
Publisher:
Garant, 2017
Balans van de Verlichting aan de hand van de geschiedenis en de gevolgen ervan, haar mensbeeld en de kritiek erop, en de hedendaagse bedreigingen voor de verlichtingsideeën door nationalisme, migratie, terrorisme en de normen en waarden van de islam.
Daisy
Dutch

De onvoltooide Verlichting : een hoorcollege over historische en toekomstige ontwikkelingen van het Verlichtingsden...

Herman Philipse schetst de ontstaansgeschiedenis van het Verlichtingsdenken en behandelt hij centrale ideeën van Verlichtingsfilosofen zoals Hume, Kant, Rousseau, Voltaire, Baron d'Holbach en Diderot. Tevens betoogt Philipse hoe hun ideeën gemoderniseerd kunnen worden om ze opnieuw tot een inspiratiebron te maken voor onze tijd.
Genre:
Distributor:
Luisterpunt, 2016
Herman Philipse schetst de ontstaansgeschiedenis van het Verlichtingsdenken en behandelt hij centrale ideeën van Verlichtingsfilosofen zoals Hume, Kant, Rousseau, Voltaire, Baron d'Holbach en Diderot. Tevens betoogt Philipse hoe hun ideeën gemoderniseerd kunnen worden om ze opnieuw tot een inspiratiebron te maken voor onze tijd.
Daisy
Dutch

Verlichting vandaag : een hoorcollege over verlichtingsfilosofie in multidisciplinair en hedendaags perspectief

In deze serie hoorcolleges worden de verschillende aspecten van de Verlichting belicht en in verband gebracht met hedendaagse problemen en debatten. De zeven deskundigen benaderen het onderwerp vanuit diverse disciplines: historisch, economisch, sociaal en juridisch.Dit levert een totaalbeeld op van wat de verlichtingsfilosofie inhoudt en hoe deze doorwerkt in onze huidige maatschappij.
Genre:
Distributor:
Luisterpunt, 2019
In deze serie hoorcolleges worden de verschillende aspecten van de Verlichting belicht en in verband gebracht met hedendaagse problemen en debatten. De zeven deskundigen benaderen het onderwerp vanuit diverse disciplines: historisch, economisch, sociaal en juridisch.Dit levert een totaalbeeld op van wat de verlichtingsfilosofie inhoudt en hoe deze doorwerkt in onze huidige maatschappij.
Daisy
Dutch

De Verlichting als kraamkamer : over het tijdperk en zijn betekenis voor het heden

Bespreking van het gedachtegoed van vijftien vooraanstaande denkers uit de zeventiende en achttiende eeuw aan de hand van hun levensloop en een van hun werken.
Genre:
Distributor:
Luisterpunt, 2013
Bespreking van het gedachtegoed van vijftien vooraanstaande denkers uit de zeventiende en achttiende eeuw aan de hand van hun levensloop en een van hun werken.

Other formats:

Accessible formats: