Affiner

Édité en
Éditeur
Choisir un ou plusieurs filtres
Récompense
Choisir un ou plusieurs filtres
Auteur
Choisir un ou plusieurs filtres
Critique
Choisir un ou plusieurs filtres
Sujets
Choisir un ou plusieurs filtres

22 résultats trouvés

Filtrer sur

Trier par

Livre
Néerlandais

Schizofrenie : een filosofisch essay over waanzin

Essay met daarin een analyse van wat waanzin, in het bijzonder schizofrenie, eigenlijk is.
Éditeur:
Vantilt, 2017
Essay met daarin een analyse van wat waanzin, in het bijzonder schizofrenie, eigenlijk is.
Livre
Néerlandais

Vrije wil, moraal en het geslaagde leven

Filosofisch essay over de vrije wil en morele verantwoordelijkheid en de wijze waarop het christelijke denken het probleem van het vrije wil aan de orde heeft gesteld.
Sujet:
Éditeur:
Vantilt, © 2017
Filosofisch essay over de vrije wil en morele verantwoordelijkheid en de wijze waarop het christelijke denken het probleem van het vrije wil aan de orde heeft gesteld.
Livre
Néerlandais

Het uitschot en de geest : Paulus onder filosofen

Denkers als Taubes, Badiou, Agamben en Žižek – en eerder al Heidegger – vinden in Paulus’ brieven grondwoorden voor een nieuwe manier van denken over de wereld, de tijd en de geschiedenis, maar ook over de levenskunst, het recht en de politiek. Zij laten tevens zien hoe Paulus’ brieven niet alleen aan de basis staan van ervaringen die kenmerkend zijn voor onze cultuur, zoals het nihilisme en de do
Éditeur:
Vantilt, © 2018
Denkers als Taubes, Badiou, Agamben en Žižek – en eerder al Heidegger – vinden in Paulus’ brieven grondwoorden voor een nieuwe manier van denken over de wereld, de tijd en de geschiedenis, maar ook over de levenskunst, het recht en de politiek. Zij laten tevens zien hoe Paulus’ brieven niet alleen aan de basis staan van ervaringen die kenmerkend zijn voor onze cultuur, zoals het nihilisme en de do
Livre
Néerlandais

Over vriendschap : de praktische filosofie van Kant

Vanuit een analyse van het vriendschapsbegrip bij de Verlichtingsfilosoof Emmanuel Kant (1724-1804) wordt de complete ethiek van Kants praktische filosofie beschreven en de relevantie ervan voor vandaag besproken.
Éditeur:
Vantilt, © 2019
Vanuit een analyse van het vriendschapsbegrip bij de Verlichtingsfilosoof Emmanuel Kant (1724-1804) wordt de complete ethiek van Kants praktische filosofie beschreven en de relevantie ervan voor vandaag besproken.
Livre
Néerlandais

Het münchhausenparadigma : waarom Freud & Lacan ertoe doen

Essays over de psychoanalytische ideeën van Jacques Lacan (1901-1981) en Sigmund Freud (1856-1939).
Éditeur:
Vantilt, © 2019
Essays over de psychoanalytische ideeën van Jacques Lacan (1901-1981) en Sigmund Freud (1856-1939).
Livre
Néerlandais

Oordelen zonder regels : Kant over schoonheid, kunst en natuur

Reconstructie en bespreking van de derde Kritiek van de Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804), de Kritiek van het oordeelsvermogen, dat handelt over schoonheid, het sublieme en de natuur.
Éditeur:
Boom Uitgevers, © 2020
Reconstructie en bespreking van de derde Kritiek van de Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804), de Kritiek van het oordeelsvermogen, dat handelt over schoonheid, het sublieme en de natuur.
Livre
Néerlandais

Blijf de aarde trouw : pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie

Filosofisch betoog over de cultuuromslag die wij als mensheid moeten maken om ons een ecologische levenskunst eigen te maken teneinde de ecologische crisis te keren.
Éditeur:
Boom, © 2020 | Autres éditions
Filosofisch betoog over de cultuuromslag die wij als mensheid moeten maken om ons een ecologische levenskunst eigen te maken teneinde de ecologische crisis te keren.
Livre
Néerlandais

Ontologie en subjectiviteit : een inleiding in Sein und Zeit

Bespreking van verschillende aspecten van de term 'erzijn' ('Dasein') als vertaling en herwerking van het klassiek-filosofische subjectiviteitsbegrip, zoals geconcipieerd door de Duitse filosoof Heidegger (1889-1976).
Éditeur:
Vantilt, 2010
Bespreking van verschillende aspecten van de term 'erzijn' ('Dasein') als vertaling en herwerking van het klassiek-filosofische subjectiviteitsbegrip, zoals geconcipieerd door de Duitse filosoof Heidegger (1889-1976).
Livre
Néerlandais

De waarheid op de wand : psychoanalyse van het weten

Psychoanalytische studie over hoe ook in het wetenschappelijk denken de kracht van archetypische beelden een grote invloed uitoefent.
Éditeur:
Vantilt, 2010
Psychoanalytische studie over hoe ook in het wetenschappelijk denken de kracht van archetypische beelden een grote invloed uitoefent.
Livre
Néerlandais

In gesprek met Nietzsche

Visser bepleit een dubbele lezing van Nietzsche. Nietzsche denkt de Europese metafysica radicaal ten einde. Enerzijds houdt hij ons de nihilistische consequenties daarvan voor, anderzijds heeft zijn filosofie ook bevrijdende motieven die vooruitwijzen. Met analyses van een aantal thema’s uit zijn werk.
Éditeur:
Vantilt, 2012
Visser bepleit een dubbele lezing van Nietzsche. Nietzsche denkt de Europese metafysica radicaal ten einde. Enerzijds houdt hij ons de nihilistische consequenties daarvan voor, anderzijds heeft zijn filosofie ook bevrijdende motieven die vooruitwijzen. Met analyses van een aantal thema’s uit zijn werk.
Livre
Néerlandais

Het Europese nihilisme : Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren

Volgens Nietzsche is het nihilisme de onheilspellendste gebeurtenis aller tijden. Waarom lijken wij er dan niet verontrust over? Filosofische, culturele en politieke geschiedenis van het nihilisme. Presentatie en interpretatie van Nietzsches teksten over dit onderwerp en de receptie van het begrip door andere denkers.
Éditeur:
Vantilt, 2012
Volgens Nietzsche is het nihilisme de onheilspellendste gebeurtenis aller tijden. Waarom lijken wij er dan niet verontrust over? Filosofische, culturele en politieke geschiedenis van het nihilisme. Presentatie en interpretatie van Nietzsches teksten over dit onderwerp en de receptie van het begrip door andere denkers.
Livre
Néerlandais

De stem van de doden : hermeneutiek als spreken namens de ander

Van der Heiden analyseert hermeneutiek als ‘spreken namens de ander’. Wat betekent dat? Hoe verandert het ons perspectief op de hermeneutiek? Van der Heiden gaat hiervoor in dialoog met Heidegger, Derrida, Nancy en Agamben.
Sujet:
Éditeur:
Vantilt, 2012
Van der Heiden analyseert hermeneutiek als ‘spreken namens de ander’. Wat betekent dat? Hoe verandert het ons perspectief op de hermeneutiek? Van der Heiden gaat hiervoor in dialoog met Heidegger, Derrida, Nancy en Agamben.
Livre
Néerlandais

Heideggers vraag naar de techniek : een commentaar

Commentaar op 'De vraag naar de techniek', een voordracht door de Duitse filosoof Heidegger (1889-1976) over de verhouding tussen mens en techniek.
Éditeur:
Vantilt, 2014
Commentaar op 'De vraag naar de techniek', een voordracht door de Duitse filosoof Heidegger (1889-1976) over de verhouding tussen mens en techniek.
Livre
Néerlandais

De vraag naar de techniek

Essay door de Duitse filosoof (1889-1976) over de relatie tussen mens en techniek.
Éditeur:
Vantilt, 2014
Essay door de Duitse filosoof (1889-1976) over de relatie tussen mens en techniek.
Livre
Néerlandais

Opboksen tegen het inerte : de doodsdrift bij Freud

Drie filosofisch geïnspireerde essays over Freuds driftleer in het algemeen en de doodsdrift in het bijzonder, en over de psychoanalytische behandeling.
Éditeur:
Vantilt, 2014
Drie filosofisch geïnspireerde essays over Freuds driftleer in het algemeen en de doodsdrift in het bijzonder, en over de psychoanalytische behandeling.