Néerlandais

De Barmhartige Samaritaan aan de IJzer : Het pastoraat van de Belgische aalmoezeniers tijdens de Eerste Wereldoorlo...

Aäron De Wilde (auteur)

De Barmhartige Samaritaan aan de IJzer : Het pastoraat van de Belgische aalmoezeniers tijdens de Eerste Wereldoorlo...

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes