Livre
Néerlandais

Kruis en kraai : de romankunst na James Joyce

Kruis en kraai : de romankunst na James Joyce

Dans la série:
Persoonlijk getinte beschouwing over de hedendaagse romanvorm.
Sujet
Romantheorie
Titre
Kruis en kraai : de romankunst na James Joyce
Auteur
A.F.Th. van der Heijden
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2008
103 p.
ISBN
9789025363857
Placing suggestion
828.3 (SISO) Literatuurgeschiedenis (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Dit is het eerste deel van een te verschijnen reeks 'Over de roman'. Van der Heijden beschrijft zijn opvattingen over de roman in een brief aan Anthony Mertens (criticus, universitair docent, redacteur van Querido en gespreksgenoot van de auteur in het café), waarbij de roman van alle kanten bezien wordt. Er is ondermeer een poging tot definiëring van het genre; een analyse van een tiental verschijningsvormen van literaire inspiratie. Het epistolaire essay bevat anekdotiek en eigen ervaringen bij het schrijven van romans, maar ook is er de aarzeling tussen het schrijven van Het Onmogelijke Boek (James Joyce) en de 'klassieke' roman (in Hermansiaanse zin: geen mus mag zonder betekenis van het dak vallen). Dit is een interessant boek: Van der Heijden legt hier theoretische verantwoording af van het genre waarvan zijn beroepspraktijk bewijst dat hij dit in de volle breedte beheerst. Literatuurwetenschap in een aantrekkelijke, persoonlijke vorm.