Livre
Multilingue

Naakt als glas : de Tijd en Mens-poëzie van Albert Bontridder

Albert Bontridder (auteur), Yves T'Sjoen (compilateur), Els Van Damme (compilateur)
Wetenschappelijke editie van de poe͏̈zie van de Vlaamse dichter (1921- ) uit de reeks 'Tijd en Mens'.
Titre
Naakt als glas : de Tijd en Mens-poëzie van Albert Bontridder
Auteur
Albert Bontridder
Compilateur
Yves T'Sjoen Els Van Damme Liesbeth Van Melle
Langue
Multilingue, Néerlandais, Français
Édition
1
Éditeur
Brussel: ASP, 2013
193 p., [14] p. pl.
ISBN
9789057181719 (paperback)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 11 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De literatuurgeschiedenis is meedogenloos. Steeds sneller worden nieuwe dichters gepromoot, maar even snel verdwijnen ze weer uit de belangstelling. Gelukkig wordt dat euvel in sommige gevallen na enige tijd opgelost, bijvoorbeeld door de publicatie van een verzamelbundel waarin ook het vroege werk opnieuw wordt opgenomen. Dat geldt ook voor de generatie van dichters uit Vlaanderen die in de schaduw van Claus hebben gewerkt. Van de voormalige Vlaamse Vijftigers en hun iets jongere bondgenoten is immers nauwelijks nog werk beschikbaar. Zelfs de studie van dat werk is nauwelijks ondernomen. De jongste tijd is het tij enigszins gekeerd, met studiedagen en bundels essays over bijvoorbeeld Walravens en Gils. Bij die gelegenheid stelt men echter vast hoe moeilijk het is om de besproken literaire teksten te vinden, tenzij via het antiquariaatscircuit (en dan nog).
In die zin is de voorliggende uitgave, naar verluidt de eerste publicatie in een reeks, een geschenk. Een team van Gentse on…Lire la suite
Bontridder (1921) is een naoorlogse vooraanstaande exponent van de 'Vlaamse Vijftigers'. Zijn officiële Franse en Nederlandse debuten 'Poésie se brise' en 'Hoog water' (1951) verschenen beide in de experimentele reeks van Tijd en Mens, waarvan hij met o.a. Walravens, Boon en Claus redacteur was. Hierin was ruimte voor zijn voorpublicaties. Het meeste daaruit verscheen als 'Dood hout' (1952), later herdrukt met tekeningen van Corneille (1955). Onderhavige tekstkritische editie (primair bronnenmateriaal met de editio princeps als basistekst) biedt de complete Tijd en Mens-poëzie aan, plus vertalingen van Georges Bataille, en Manibus date lilia plenis (1951), wetenschappelijk verantwoord door Y. T'Sjoen en met instructieve zwart-witfoto's. De titel is ontleend aan de regels 'In u was geen bederf / uw hart was naakt als glas'. Voor geschoolde poëzielezers.

Suggestions