Livre
Néerlandais
Plusieurs formats
Formats accessibles:

Ik voel dus ik ben : hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen

Ik voel dus ik ben : hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen

Antonio Damasio's bestseller 'Ik voel dus ik ben' gaat over de mechanismen van het menselijk brein en het belang van natuurlijke selectie en evolutie voor het functioneren van de geest. Damasio laat zien dat bewustzijn en emotie op dezelfde biologische basis steunen. Die samenhang geeft ons het unieke gevoel een zelf te zijn dat zoekt naar de betekenis van de wereld en het leven.

Een h
Titre
Ik voel dus ik ben : hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen
Auteur
Antonio R. Damasio
Langue
Néerlandais
Langue originale
Anglais
Titre original
The feeling of what happens
Éditeur
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2019 | Autres éditions
392 p. : ill.
ISBN
9789028427891 (paperback)
Placing suggestion
415.3 (SISO) Denken ; Hersenen (ZIZO)

Plusieurs formats:

Formats accessibles:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 14 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De auteur belijdt een combinatie van psychobiologie (de evolutie van de geest) en hard core neurologie. Dit leidt tot een hoogst kwetsbare cocktail van poëzie en wetenschap, intuïtie en rationaliteit, die vlot leest voor hen die zich wentelen in dit denken. Het wordt vooral bedenkelijk wanneer dit boek wordt verondersteld de 'stommiteiten' van 'klungelaars' als Hobbes, Spinoza en Kant achter zich te laten. Het zou de ultieme toegang zijn tot de mysteries van de geest en het domein van de authentieke ervaring van het zelf. Ik heb het totnogtoe alleen maar over de flap gehad. Met enige huiver begeef ik me tussen de bladen. Inderdaad, een heleboel wetenschappelijke bevindingen, die geen enkele reden geven om eraan te twijfelen, komen plots in een vertoog terecht dat van het wetenschappelijke alleen nog de schijn overhoudt. Plechtig wordt het geheim geopenbaard, waarbij ongemerkt een beetje esoterie wordt geïnjecteerd. Voor de kritische lezer blijkt nu waarom precies al die neurobi…Lire la suite
In dit boek behandelt Antonio R. Damasio zijn hypothese dat het menselijk bewustzijn en diens emotie op dezelfde biologische basis steunen. Hij wil de geest ophelderen, omdat die niet alleen neurale patronen omzet in mentale beelden, maar ook ons het unieke gevoel geeft een 'zelf' te zijn dat zoekt naar de betekenis van de wereld en het leven. Het boek is in vier delen opgedeeld. Na een inleiding volgt een deel over voelen en weten. Daarna een uiteenzetting van de biologische benadering van het weten en tot slot de verplichte kennis. Een behoorlijk wetenschappelijk en filosofisch beschreven boek, dat wel verhelderend kan zijn voor mensen die in studie of werk bezig zijn met emotie en gevoel, maar ook het visualiseren van gevoel en bewustworden ervan. Met enkele figuren in zwart-wit, eindnoten en een register. Damasio is hoogleraar neurologie in de Verenigde Staten. Hij heeft veel bekendheid gekregen, ook wereldwijd, door zijn onderzoeken.