Livre
Néerlandais

Een vers broodje doodshoofd

Arend Van Dam (auteur), Joyce Van Oorschot (dessinateur)
Dans la série:
Public cible:
6-8 ans et plus
Berto gaat naar zijn familie in Mexico. Daar vieren ze op 1 en 2 november het feest van de doden. Berto vindt het maar eng. AVI-M5. Vanaf ca. 8 jaar.
Sujet
Dood, Mexico
Niveau de lecture
AVI 8
Titre
Een vers broodje doodshoofd / Arend van Dam ; met tek. van Joyce van Oorschot
Auteur
Arend Van Dam
Dessinateur
Joyce Van Oorschot
Langue
Néerlandais
Éditeur
Tilburg: Zwijsen, 2005
57 p. : ill.
ISBN
90-276-6022-0

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 100 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Waar men vroeger in het leesonderwijs een strakke scheiding hanteerde tussen technisch lezen en begrijpend lezen, is men er de laatste jaren meer en meer van overtuigd dat leestechniek en -begrip hand in hand gaan. Kinderen leren in het voortgezet technisch lezen steeds beter woorden en zinnen verklanken en ze leren dit het best met boeken en teksten die hen boeien. Leesvoldoening en leesmotivatie vormen de basis om vorderingen te maken in het lezen. Vandaar ook het belang van motiverende leesteksten als aanvulling bij de door de school gevolgde leesmethode. Uiteraard spelen ook leestechnische aspecten zoals de lengte van de zinnen, het aantal meerlettergrepige woorden of woorden die je anders uitspreekt dan er geschreven staat, een rol. Vooral bij kinderen voor wie het voortgezet technisch lezen niet zo vlot verloopt, is het belangrijk dat men leesstof aanbiedt die leestechnisch haalbaar is.

De samenstellers van de nieuwe reeks 'Bikkels' gaan ervan uit dat je deze kinderen bes…Lire la suite
De vader van Berto komt uit Mexico. Samen met zijn ouders gaat hij naar de familie van zijn vader, omdat het binnenkort feest is, het feest van de doden op 1 en 2 november. Berto snapt niets van de verhalen over doden die uit hun graven komen, en van al het eten en snoep dat in de vorm van doodshoofden wordt gemaakt. Hij vindt het maar eng. Gelukkig vertelt zijn tante hem wat de betekenis van het feest is en loopt de vakantie toch nog goed af met een uitstapje naar een oude Azteken-tempel. In de serie Bikkels* wordt op de schutbladen een aantal moeilijke woorden afgebeeld die in het verhaal terugkomen (woordweb); achterin een 'paspoort' van Berto. In dit boekje gaat het vooral om woorden die met -ch worden geschreven, maar worden uitgesproken als -sj. Het verhaal is met vrolijke kleurentekeningen geïllustreerd. Goed bruikbare leesoefenstof, waarin binnen een kort bestek redelijk veel over het feest van de doden en over Mexico wordt verteld, AVI-M5. Vanaf ca. 8 jaar.

Suggestions