Livre
Néerlandais

Over het geheugen, de slaap en de droom

Aristoteles (auteur), Philip Van der Eijk (traducteur)
Vier korte verhandelingen van de Griekse filosoof (384-322 v.Chr.).
Titre
Over het geheugen, de slaap en de droom / Aristoteles ; vertaald., ingeleid en van aantekeningen voorzien door Philip van der Eijk
Auteur
Aristoteles
Traducteur
Philip Van der Eijk
Langue
Néerlandais, Grec ancien (jusqu'à 1453)
Éditeur
Groningen: Historische Uitgeverij, © 2003
108 p.
ISBN
9789065540188 (paperback) 90-6554-018-0 (paperback)
Placing suggestion
153.3 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 12 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Is Aristoteles een bioloog en een psycholoog? Hij wordt zelden zo genoemd maar feit is dat hij in enkele minder gekende teksten stappen zette op deze terreinen. In het verlengde van zijn beter gekende werk over de ziel, De anima, schreef de Griekse wijsgeer een reeks korte geschriften die later de titel Parva naturalia meekreeg wat zoveel betekent als verhandelingen over natuurverschijnselen. Vier van deze teksten werden hier vertaald. Het zijn de verhandelingen over het geheugen en de herinnering, slapen en waken, dromen en het voorspellen van de toekomst in de slaap. Aristoteles benadrukt hierbij opmerkelijk sterk de anatomische en fysiologische processen. Over dromen en hun betekenis huldigt hij zelfs moderne opvattingen en hij verwerpt in elk geval hun vermeende goddelijke oorsprong en hun voorspellende waarde. Een lange en zeer verhelderende inleiding biedt vooraf de nodige uitleg over het werk en het denken van Aristoteles en situeert de vier vertaalde teksten in z…Lire la suite
De titanen-onderneming van de Historische Uitgeverij om van het werk van de Griekse wijsgeer Aristoteles becommentarieerde vertalingen in het Nederlands te brengen, maakt goede vorderingen. Nu is verschenen 'Over het geheugen, de slaap en de droom', een viertal kleine geschriften over een onderwerp dat meer dan ooit belangstelling geniet, ook bij niet-specialisten. De bewerking is voorbeeldig: een goede vertaling met uitvoerige inleiding, een glossarium van noties die Aristoteles hanteert, een register en een bibliografie met grotendeels recente literatuur. Het is het werk van de Nederlandse graecus Ph. van den Eijk, hoogleraar in het Engelse Newcastle, en ook auteur van het deeltje 'Over melancholie'. Het bijzondere van de uitgave is dat het de eerste Nederlandse vertaling van het viertal verhandelingen betreft. Veel lof dus - slechts de uitvoering van het boek staat tegen: te schreeuwerig en geen mooie vorm. Maar daarvoor is kennelijk bewust gekozen (gezien de eerdere delen). Paperb…Lire la suite

À propos de Aristoteles

CC BY-SA 2.5 - Image by D’après Lysippe

Aristote (384-322 avant notre ère) est un philosophe et polymathe grec de l'Antiquité. Il est avec Platon, dont il a été le disciple à l'Académie, l'un des penseurs les plus influents que le monde occidental ait connu. Il est aussi l'un des rares à avoir abordé presque tous les domaines de connaissance de son temps : biologie, physique, métaphysique, logique, poétique, politique, rhétorique, éthique et de façon ponctuelle l'économie. Chez Aristote, la philosophie, à l’origine « amour de la sagesse », est comprise dans un sens plus large comme recherche du savoir pour lui-même, interrogation sur le monde et science des sciences.

Pour lui, la science comprend trois grands domaines : la science théorique, la science pratique et la science productive ou poïétique (appliquée). La science théorique constitue la meilleure utilisation que l'homme puisse faire de son temps libre. Elle est composée de la « philosophie première » ou métaphy…En lire plus sur Wikipedia