Livre
Néerlandais

De wijsheid van de wind

Bart Stouten (auteur)
Titre
De wijsheid van de wind
Auteur
Bart Stouten
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: P, 2004
55 p.
ISBN
90-76895-84-8

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 11 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

In De wijsheid van de wind confronteert Bart Stouten zichzelf en de lezer met een zoektocht naar de eigen identiteit, naar de innerlijke ervaring. Daartoe heeft hij gekozen voor een lang episch-lyrisch gedicht, dat bestaat uit drie delen: een 'Preludium', de eigenlijke 'Fuga' (een letterlijke vlucht) en een 'Postludium'. In deze bundel wordt gewerkt met het stramien van de tocht, waarbij de verteller zich onderweg bezint op de voorbije eeuw en op zijn eigen bestaan. Het is echter geen toeval dat het gangbare 'ik' hier veelbetekenend wordt vervangen door een 'jij', waardoor het universele, algemeen-menselijke karakter van de ervaringen wordt beklemtoond. Het vertrekpunt van de tocht is, net zoals bij Dante, een siutatie van duisternis en onrust, die noopt tot bezinning, maar bij Stouten neemt dat gangbare motief de gedaante aan van een 'file' naar de luchthaven. Vervolgens gaat het naar Italië en naar Israël, de dubbele bakermat van onze westerse beschaving. Tijdens die lange to…Lire la suite
Hoewel poëzie, en andere kunstvormen, geen plaats verdienden in zijn ideale staat, heeft Plato zich er zelf toch ook aan gewaagd. Patrick Lateur brengt 33 aan Plato toegeschreven epigrammen uit de Anthologia Graeca samen en vult ze aan met tien gedichtjes over Plato uit dezelfde bron. De Griekse tekst op de linkerbladzijde; de prachtige, soepele vertalingen van Lateur rechts. Hoewel deze epigrammen inhoudelijk noch stilistisch kunnen tippen aan Plato's filosofische traktaten, valt het beeldende karakter van zijn poëzie over de liefde, de natuur en de kunst best wel te appreciëren. Dat de gedichten misschien niet eens van Plato zijn, doet bijna niet terzake: ze kunnen dienen als een mooie weergave van wat Griekse epigrammenkunst in het algemeen inhield. De grafepigrammen over Plato zijn eerder overbodig. Lateur vervolledigt het geheel met annotaties en een uitleiding. Verzorgde uitgave.