Livre
Néerlandais
Dat Rembrandts aandacht zich uit-strekte naar het landschap is cen goed verborgen kant van zijn brede kunstenaarschap. Sedert eeuwen heerst de opvatting dat hij een schilder was van mensen, en dus niet van landschappen. Kent menigeen werken als De Nacht-wacht of de Bathseba, slechts weinigen zouden een specifiek landschap kunnen noemen. Aan dit enigermate vertekende beeld is het relatief kleine aa
Titre
Rembrandts landschappen / Christiaan Vogelaar en Gregor J.M. Weber ; met bijdragen van Boudewijn Bakker, E. Melanie Gifford, Jaco Rutgers ... [et al.]
Auteur
Christiaan Vogelaar Gregor J.M. Weber
Collaborateur
Boudewijn Bakker E.Melanie Gifford Jaco Rutgers
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leiden: Stedelijk Museum De Lakenhal, 2006
237 p. : ill.
ISBN
9789040083235 (paperback) 9789040091391 (gebonden)
Placing suggestion
Nederland 737.5 (SISO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 5 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Naar aanleiding van Rembrandts 400e geboortedag (in 2006) vonden er in Nederland en Duitsland een heleboel exposities plaats. Alle belichtten zij een ander facet van het oeuvre van de grootmeester: o.m. Rembrandts 'Moeder, mythe en werkelijkheid'; 'Rembrandt de verteller. Etsen uit de verzameling van Frits Lugt'; 'Rembrandt im Kontrast. 'Die Blendung Simons' und der 'Segen Jacobs''; '34 Gemälde 'Rembrandts' in Kassel! Die historische Sammlung von Landgraf Wilhelm VIII'.

De tentoonstelling (6.10.2006 - 7.01.2007) en de bijhorende publicatie 'Rembrandts landschappen' in het Stedelijk museum De Lakenhal te Leiden is aan een relatief onbekend aspect van Rembrandts oeuvre gewijd: het landschap. Van Rembrandt zijn er ? hoewel uit inventarissen en documenten blijkt dat er oorspronkelijk meer zijn geweest ? slechts een 200-tal tekeningen, zes à acht landschapschilderijen en ca. dertig etsen bewaard. Hij realiseerde die werken in de periode 1640-1650 en stopte er abrupt mee. De reden i…Lire la suite
Rembrandts landschappen vormen een groep die qua aantal relatief klein is, maar kwalitatief zeker niet minder interessant dan de rest van zijn oeuvre. Toch zijn ze als samenhangend thema zelden behandeld. Dit rijk geïllustreerde boek (vnl. kleur) is een catalogus bij de gelijknamige expositie in Kassel en Leiden in het Rembrandtjaar 2006*. Het vult een lacune en vormt een wezenlijke bijdrage aan het Rembrandtonderzoek. In 13 kunsthistorisch-wetenschappelijke, maar boeiende en toegankelijk geschreven essays (met noten) neemt een keur aan internationale kenners Rembrandts landschappen - schilderijen, tekeningen en etsen - onder de loep. Aan bod komen o.a. de plaats van het landschap binnen zijn oeuvre, authenticiteit, (iconografische) betekenis, techniek en Rembrandts opvattingen getoetst aan die van tijdgenoten. Daarnaast worden de 8 landschapsschilderijen afzonderlijk beschreven, alsmede de werken op papier. Tot slot een catalogus van tentoongestelde werken met afbeeldingen (zwart-wit…Lire la suite

Suggestions