Livre
Néerlandais

Bilderdijk, Klinker & Van Hemert : als van hooger bestemming en aart

Christophe Madelein (compilateur), Jürgen Pieters (compilateur)

Bilderdijk, Klinker & Van Hemert : als van hooger bestemming en aart

Dans la série:
Drie bijdragen van 19e-eeuwse Nederlandse letterkundigen over 'het sublieme', met name zoals dat door de filosoof Immanuel Kant werd begrepen.
Titre
Bilderdijk, Klinker & Van Hemert : als van hooger bestemming en aart
Compilateur
Christophe Madelein Jürgen Pieters
Langue
Néerlandais
Éditeur
Groningen: Historische Uitgeverij, 2008
215 p.
ISBN
9789065544438
Placing suggestion
156.3 (SISO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 2 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De Nederlandse filosofie leek in de vroege 19e eeuw onbehaaglijk stil, letterlijk omsingeld en nog overdonderd door echo's van groten als Kant, Berkeley en Rousseau. Toch probeerden enkele Nederlandse filosofen in hun eigen Nederlands de filosofie van het sublieme te verwoorden, dé filosofische trend na Kants Kritik der Urteilskraft. Paulus Van Hemert en Johannes Kinker doen dit in het spoor van Kant, Willem Bilderdijk grijpt eigenzinnig terug naar de eerste, in het Grieks geschreven beschouwing over het verhevene, ooit toegeschreven aan Longinus. Deze drie pogingen tot een Nederlandse variant van het sublieme zijn in deze bundel opgenomen.

"We hebben ervoor gekozen [...] de lezer een zo authentiek mogelijk beeld te geven van de weldadige eigenaardigheid van het vroeg-negentiende-eeuwse Nederlands", schrijven Christophe Madelein en Jürgen Pieters, samenstellers van de bundel. De teksten niet te hertalen was een moedige, lovenswaardige keuze, die wel wat inspanning van de…Lire la suite
In de achttiende eeuw kwam onder filosofen uit Engeland, Frankrijk en Duitsland een uitgebreid en diepgaand discours op gang over ‘het sublieme’ (das Erhabene). Met name via de geschriften van Immanuel Kant werden ook Nederlandse auteurs geïnformeerd over dit begrip, dat overigens in de eerste eeuw na Christus, zij het niet met geheel dezelfde inhoud, al door Longinus in het traktaat “Peri hupsous” was geïntroduceerd (eerder al in deze reeks vertaald, als 'Het sublieme'). In de eerste decennia van de negentiende eeuw hebben achtereenvolgens de theoloog Paulus van Hemert (in 1804), de dichter Willem Bilderdijk (in 1821) en de (toneel)schrijver en dichter Johannes Kinker (in 1823) hun gedachten over en kanttekeningen bij ‘het verhevene’ op schrift gesteld. Hun bijdragen zijn in deze uitgave, voorafgegaan door een informatieve inleiding, gebundeld. Dichter en classicus Piet Gerbrandy trekt in zijn slotbeschouwing de lijn door naar de postmodernistische filosoof Lyotard. Voor enigszins fi…Lire la suite

Suggestions