Livre
Néerlandais

Meesterstukken uit de filosofie : Plato, Montaigne, Spinoza, Kant, Benjamin, Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Aren...

Cornelis Verhoeven (auteur), Herman De Dijn (auteur), Ann Meskens (auteur)

Meesterstukken uit de filosofie : Plato, Montaigne, Spinoza, Kant, Benjamin, Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Aren...

Bijdragen van Nederlandse en Vlaamse filosofen over aspecten van het denken van enkele grote voorbeelden.
Sujet
Filosofie
Titre
Meesterstukken uit de filosofie : Plato, Montaigne, Spinoza, Kant, Benjamin, Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Arendt en Kristeva / met bijdragen van Cornelis Verhoeven, Ann Meskens, Herman De Dijn ... [et al.] ; red. en samenstelling Marc Van den Bossche
Auteur
Cornelis Verhoeven Herman De Dijn Ann Meskens
Éditeur intellectuel
Marc Van den Bossche
Langue
Néerlandais
Éditeur
Rotterdam: Lemniscaat, 2001
221 p.
ISBN
90-5637-391-9
Placing suggestion
110 (SISO) Filosofie ; Leren filosoferen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 19 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De intussen overleden filosoof Cornelis Verhoeven (1928-2001) had de reputatie om ook een niet filosofisch-academisch geschoold publiek te boeien. Daarvan getuigen zijn vele columns. Datzelfde brede publiek wil samensteller Marc van den Bossche bereiken met het aan de nagedachtenis van Verhoeven opgedragen Meesterstukken uit de filosofie. Nederlandse en Vlaamse filosofen werden gevraagd om een fragment van hun lievelingsfilosoof te kiezen en het op een frisse en aantrekkelijke manier in te leiden. Het besproken fragment zou dan helpen om een beter inzicht te verwerven in het oeuvre van die filosoof. Slechts de helft van de binnengekomen bijdragen werd weerhouden. Sommige sneuvelden omdat ze niet ver genoeg gingen in het toegankelijk maken voor het grote publiek, anderen om dat de aard van de filosoof (Sartre, Derrida, Deleuze) niet geschikt was voor deze aanpak. Tien grote filosofen en hun hedendaagse commentatoren is het netto-resultaat van deze uitgave: Plato, Montaigne, Spi…Lire la suite
Nederlandse en Vlaamse filosofen als Achterhuis, De Dijn en Verhoeven bespreken fragmenten uit het werk van tien filosofische reuzen. Zij kozen aansprekende teksten die zowel kernelementen van hun denken als het menselijk bestaan raken. Sommige commentaren geven een meer algemeen beeld, van Montaigne, Benjamin en Arendt bijvoorbeeld, anderen pogen de wortel van het denken van de wijsgeer bloot te leggen, weer anderen belichten een kernthema. Zo ontzenuwt Verhoeven aan de hand van de befaamde grot-allegorie dat Plato dualistisch zou denken. Betreffende Spinoza's waarheids- en godsbegrip wordt getoond hoe bij hem de rede de mens dient te leiden. Inleidend ook is de grondige bespreking van Kant en diens visie op de zedenwet. Een fragment van Wittgensteins 'Tractatus' toont hoe zich bij hem logica, taal en mystiek verhouden. Heideggers beschouwing van het zijn impliceert analyse van de grondstructuren van het menselijke bestaan en van de aard der geschiedfilosofie. Verder worden Benjamins…Lire la suite

Suggestions