Livre
Néerlandais

Het neefje van de aap : de schokkende evolutie van de mens

Flip G. Droste (éditeur intellectuel), Louis Baeck (auteur), Arnold Burms (auteur)
Behandeling van verschillende aspecten van de evolutie van de mens: van het ontstaan van het heelal, de ontwikkeling van taalvermogen, de ontwikkeling van rechtssystemen tot het ontstaan van kunst.
Titre
Het neefje van de aap : de schokkende evolutie van de mens / red. Flip G. Droste ; m.m.v. Louis Baeck, Arnold Burms, Bart de Moor ... [et. al.]
Éditeur intellectuel
Flip G. Droste
Auteur
Louis Baeck Arnold Burms Bart De Moor
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: Davidsfonds, 2003
352 p. : ill.
ISBN
90-5826-205-7
Placing suggestion
600.1 (SISO) Biologie ; Evolutie (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 50 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Flip Droste bundelde de visie van een aantal Leuvense professoren op de plaats van de mens in de evolutie. Droste bouwde een prachtige structuur op en de selectie van onderwerpen is buitengewoon veelbelovend. Het eerste deel behandelt het ontstaan van het leven en onze soort. Hierin beschrijft Waelkens de plaats van onze planeet in de kosmos, Thys van de Audenaerde geeft chronologisch de evolutie van diverse levensvormen weer, en Pierre Vermeersch schetst in vogelvlucht het ontstaan van mensachtigen en de mens. In het tweede deel komen onze menselijke capaciteiten aan bod, waaronder de evolutie van ons visueel waarnemingsvermogen, ons taalvermogen, probleemoplossend denken, en de relatie tussen denken en emotie. Het afsluitende derde deel biedt in vogelvlucht de ontstaansgeschiedenis van de economie, recht, techniek, kunst en religie. Ondanks de sterke structuur vloeien de hoofdstukken niet erg vlot in mekaar over, wat uiteraard te maken heeft met de compilatie van diverse schrijfstij…Lire la suite
Dit boek behandelt verschillende aspecten van de evolutie van de mens in 13 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is door verschillende auteurs geschreven. De opzet van het boek is zeer breed: van het ontstaan van het heelal, de ontwikkeling van taalvermogen en de ontwikkeling van rechtssystemen tot het ontstaan van kunst. Mede omdat de verschillende auteurs de evolutionaire draad niet altijd in het oog houden, is een boek ontstaan waarin eenheid en samenhang nog al eens ontbreken. Over de evolutionaire achtergronden van de vele facetten van het menszijn is de laatste tijd veel gepubliceerd zoalsbijv. Jared Diamond, De derde chimpansee: evolutie en toekomst van het dier dat mens heet*. Voorzien van register.