Livre
Néerlandais

Maximen : bespiegelingen over menselijk gedrag

Maximen : bespiegelingen over menselijk gedrag

Dans la série:
Aforismen van de Franse edelman (1613-1680).
Titre
Maximen : bespiegelingen over menselijk gedrag
Auteur
François De la Rochefoucauld
Traducteur
Maarten Van Buuren
Langue
Néerlandais
Langue originale
Français
Éditeur
[Groningen]: Historische Uitgeverij, 2008 | Autres éditions
127 p.
Note
Vertaling gebaseerd op: Maximes et Réflexions diverses / éd. Jacques Truchet. - Paris : Garnier Flammarion, 1977
ISBN
9789065541437
Placing suggestion
155.3 (SISO) Spreken - Schrijven ; Citaten (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 21 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Oorspronkelijk ? en zo heeft de auteur het altijd bedoeld ? heette dit werk Réflexions ou sentences et maximes morales (1678), het best te vertalen als 'Bespiegelingen of beoordelingen en zedelijke uitspraken'. Dat die uitspraken de vorm van aforismen hebben aangenomen, heeft in de eerste plaats te maken met de gewoonte om tijdens salonconversaties ? François, duc de La Rochefoucauld (1613-1680) heeft lange tijd met o.m. Pascal de salon van madame de Sablé bezocht ? puntige uitspraken te bedenken met betrekking tot het menselijk gedrag. Onder het motto "Het is noodzakelijker mensen te bestuderen dan boeken", heeft La Rochefoucauld die uitspraken, aangevuld met bespiegelingen en portretten van beroemde tijdgenoten, tot aan zijn dood bewerkt. In de huidige edities worden aan de door hem overgehouden maximen de weggelaten en de elders gepubliceerde uitspraken toegevoegd, zodat er uiteindelijk 639 in totaal zijn. In zijn tijd werden die als zeer onchristelijk beoordeeld. Een verzam…Lire la suite
François, hertog van La Rochefoucauld, speelde niet alleen een belangrijke rol in het politieke en intellectuele leven van het Frankrijk van de zeventiende eeuw, maar zijn denken heeft ook in later eeuwen grote invloed gehad. Genadeloos ontmaskert hij de menselijke pretenties: moraal komt doorgaans neer op eigenbelang en de rede is niet meer dan een fraaie camouflage voor een combinatie van hartstocht en toeval. Die visie verwoordt hij in korte, cynische en vaak paradoxale maximen, waar net zo lang aan geschaafd is tot ze met een minimum aan middelen een maximum aan zeggingskracht bereiken. Ze zijn dan ook berucht moeilijk te vertalen. Maarten van Buuren levert met deze vertaling een prestatie van formaat. Zijn nawoord over de schrijver is kort, maar uitermate informatief.

Suggestions