Livre
Néerlandais

Een dialoog over David Hume : over zijn herschrijving van het Traktaat over de menselijke natuur

Een dialoog over David Hume : over zijn herschrijving van het Traktaat over de menselijke natuur

Onderzoek in de vorm van dialogen naar de mate waarin de filosoof David Hume (1711-1776) bij zijn herschrijving van 'A treatise of human nature' zijn denkbeelden heeft aangepast.
Titre
Een dialoog over David Hume : over zijn herschrijving van het Traktaat over de menselijke natuur / F.L. van Holthoon
Auteur
Frédéric L. Van Holthoon
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Boom, 2007
224 p.
ISBN
9789085060512
Placing suggestion
155.2 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 6 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Toen de Schotse filosoof David Hume (1711-1776) zijn Treatise on human nature publiceerde, was hij slechts 27. In de loop van zijn wijsgerige carrière bleef Hume in de schaduw werken van zijn magnum opus, en hij zou in zijn latere teksten dan ook vnl. sleutelen aan het systeem dat hij erin had geïntroduceerd ? zo lezen An Enquiry Concerning Human Understanding (1748) en An Enquiry Concerning the Principles of Morals (1751) als herschrijvingen van zijn Traktaat. Dat het werk dan ook geen onproblematische inhoud had voor de auteur, blijkt uit Een dialoog over Hume van F.L. van Holthoon, dat gelijktijdig verschijnt met diens Nederlandse vertaling van een van dé sleutelwerken van de empirische filosofie en de verlichting.
Wie het over Humes filosofie heeft, denkt in de eerste plaats aan zijn kennisleer uit het eerste boek van het drieledige Traktaat. Voor Hume zelf was de epistemologie echter geenszins het uiteindelijke doel, getuige bv. de ondertitel van het Traktaat: 'een poging om d…Lire la suite
De Schotse filosoof David Hume (1711-1776) publiceerde op jonge leeftijd een 'Traktaat over de menselijke natuur' (1739-1740) dat niet alleen buitengewoon veel invloed had (en nog steeds heeft), maar ook heel dik was, en moeizaam geschreven. Hij heeft het dan ook zelf op latere leeftijd herschreven, in een prachtig proza, en in afzonderlijke delen opnieuw uitgegeven. Daarbij doet zich de vraag voor, wat nu precies inhoudelijk het verband is tussen het vroegere en het latere werk. Over die vraag gaat dit boekje. De schrijver, die zojuist het 'Traktaat' van Hume in het Nederlands vertaald heeft, onderzoekt verschillende aspecten van het denken van Hume en van de manier waarop hij dat denken in de loop van zijn leven gestalte heeft gegeven. Hij doet dat in de vorm van fictieve gesprekken tussen een filosoof en een historicus, die al pratend de actuele stand van zaken in het Hume-onderzoek evalueren. Voor specialisten een genoegen om te lezen, naast het 'Traktaat'. Leken kunnen beter met …Lire la suite