Livre
Néerlandais

Terug naar de verlichting

Essays over het tijdperk van de Verlichting, waarin wordt getracht een aantal misverstanden die in de negentiende eeuw ontstaan zouden zijn over dit tijdperk, op te helderen.
Titre
Terug naar de verlichting / F.L. van Holthoon
Auteur
Frédéric L. Van Holthoon
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Budel: Damon, 2013
192 p.
ISBN
9789460361586 (paperback)
Placing suggestion
155.1 (SISO) Filosofie ; Overzichten (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 5 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De werkelijke ideeën van de achttiende-eeuwse Verlichting zijn, volgens Frédéric L. van Holthoon, veel sceptischer in hun formulering en eerder terughoudend in hun verkondiging. Ons beeld van de Verlichting is met andere woorden dat van de Romantiek. Het beeld dat mede door de Franse Revolutie werd gevormd en vervormd, en nadien eens te meer door de dramatische ervaringen van de twintigste eeuw. Een mix dus van moderne democratische ideeën en idealen met de ideologieën van maatschappelijke maakbaarheid en vooruitgang.
Van Holthoon wil dit onjuiste beeld wijzigen en het Verlichtingsdenken analyseren op basis van de motieven die deze denkers dreven en op de betekenis van de begrippen die ze hanteerden. Zijn uitgangspunten zijn even eenvoudig als beperkt. Eén: de Verlichting begint met de generatie van John Locke en eindigt bij de Franse Revolutie. Twee: het karakter van de Verlichting als achttiende-eeuwse cultuurperiode is uniek. Drie: de filosofen van de Verlichting waren niet de…Lire la suite
De schrijver (1934) is emeritus hoogleraar Amerikanistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en een kenner van Hume, van wie hij ook werk in het Nederlands vertaalde. Dit boek is een bundel essays over de Verlichting, naar aanleiding van een HOVO-cursus die hij in Groningen gaf. De auteur poogt bepaalde misverstanden over de Verlichting, die met name in de negentiende eeuw ontstaan zijn, op te helderen. Het levert helaas een fragmentarisch boek op. Het behandelt de vraag wat Verlichting is, gaat in op deïsme, het natuurbeeld van Buffon, over Rousseau, Montesquieu en Hume, staathuishoudkunde van de achttiende eeuw, over De Sade als een reactie op de heersende visies op huwelijk, liefde en lust, en op het vooruitgangsidee van de achttiende eeuw. Impliciet uit de auteur scherpe kritiek op de hegemonie van Jonathan Israels visie op de Verlichting. Het boek veronderstelt nogal wat historische kennis van jaartallen, personen en begrippen. Met bibliografie en index. Een boek dat vooral voor …Lire la suite