Livre
Néerlandais

Van Ostaijen tot heden : zijn invloed op de Vlaamse poëzie

Geert Buelens (auteur)

Van Ostaijen tot heden : zijn invloed op de Vlaamse poëzie

Studie over de invloed van de Vlaamse auteur (1896-1928) op de Vlaamse literatuur, met name de poe͏̈zie.
Titre
Van Ostaijen tot heden : zijn invloed op de Vlaamse poëzie
Auteur
Geert Buelens
Langue
Néerlandais
Éditeur
Nijmegen: Vantilt, 2008 | Autres éditions
2 dl. (1310 p.)
ISBN
9789077503638
Placing suggestion
Nederlands 855.7 (SISO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 50 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Deze studie van Geert Buelens brengt de invloed in kaart die Van Ostaijen heeft uitgeoefend op de Vlaamse poëzie van de 20e eeuw. Uiteraard zou een dergelijke studie ook de Nederlandse dichters kunnen omvatten. De Vijftigers zagen in hem een van hun voorlopers en Hans Faverey is zonder de late Van Ostaijen ondenkbaar. Maar het boek telt nu al 1302 bladzijden. Het gaat hier niet om bloedeloze epigonen, die er in groten getale zijn geweest, of om oppervlakkige herhalingen van motieven (music-halls, kano's), maar om invloed die in de diepte werkt: "een bepaalde facture (baroque), een houding tegenover 'de fenomenen' (platonisch-pessimistisch), een herkenbare toon (gestrenge absurditeit), technische eigenaardigheden (ritmische typografie), theoretische a priori's (ontindividualisering), gehanteerde compositiemethoden (lyrisme-à-thème) of kunstfilosofische motiveringen (esthetica van het sublieme)". Oorspronkelijk wilde de auteur een proefschrift schrijven over poë…Lire la suite
Het is een overstelpende hoeveelheid materiaal die Buelens bijeenbracht en waaruit hij nochtans een helder, historisch gestructureerd beeld laat oprijzen van de invloed die Paul van Ostaijen (1896-1928) heeft uitgeoefend op de Vlaamse literatuur. Telkens wanneer er zich vernieuwingsbewegingen voordeden, werd Van Ostaijen in de discussie betrokken en kon één van zijn vele verschijningsvormen als lichtend voorbeeld fungeren: de dadaïst of de klassieke dichter, de postmodernist of de (on)dogmaticus, de verhevene of de nihilist, de verdorvene, de satiricus, de performer. Van Ostaijen, definitief gecanoniseerd na de Tweede Wereldoorlog, heeft alle modes overleefd en zijn rol in de ontwikkeling van de Vlaamse literatuur lijkt nog steeds niet uitgespeeld: van Gaston Burssens tot Tom Lanoye, in al die jaren hebben schrijvers naar hem verwezen. Buelens documenteert en interpreteert dit complexe verhaal van de Van Ostaijen-receptie en het gebruik van zijn naam en zijn opvattingen in de telkens…Lire la suite

À propos de Geert Buelens

CC BY 3.0 - Image by Universiteit van Nederland

Geert Buelens, né le 5 février 1971 à Duffel, est un poète, essayiste et chroniqueur belge d'expression néerlandaise .

Depuis mai 2005, il enseigne la littérature néerlandaise contemporaine à l'université d'Utrecht.

Bibliographie

  • 2001 - Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie
  • 2002 - Het is
  • 2002 - De 100 beste gedichten van 2001
  • 2005 - Verzeker u
  • 2007 - Waar België voor staat (avec Jan Goossens et David Van Reybrouck)
  • 2008 - Oneigenlijk gebruik. Over de betekenis van poëzie
  • 2008 - Europa Europa! Over de dichters van de Grote Oorlog

Liens externes