Livre
Néerlandais

Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw

Geert Mak (auteur)

Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw

Genre:
Beschrijving van de veranderingen die zich met name in de periode 1945-1995 voordeden in en rond het Friese dorp Jorwerd.
Titre
Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw
Auteur
Geert Mak
Langue
Néerlandais
Édition
Jubileumeditie met nieuw nawoord
Éditeur
Amsterdam: Atlas Contact, 2021 | Autres éditions
421 p.
ISBN
9789045045320 (hardback)

Plusieurs formats:

Plusieurs langues:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 17 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Jorwerd is een klein Fries dorpje in de buurt van de spoorweg tussen Leeuwarden en Sneek. Rond de eeuwwisseling telde het ongeveer 650 inwoners. In 1950 waren dat er nog 420; rond 1995 nog slechts 330. Geert Mak vertelt in dit boek de geschiedenis van dat dorp. De auteur, zelf van Friese afkomst, ging er wonen en leefde mee met de inwoners: hij drinkt een borrel in het Wapen van Baarderadeel; bezoekt met de veearts de boeren in de omtrek, praat met de kruidenier, de notaris, de dominee. Op die manier brengt Mak de stille, maar bijzonder ingrijpende veranderingen die het dorp en zijn bewoners de voorbije eeuw hebben meegemaakt, tot leven: de teloorgang van de landbouw door de dwingende mallemolen van niet in te dijken schaalvergroting en bijgaande investeringen; de ondergang van de middenstand...

Hoe God verdween uit Jorwerd is in menig opzicht een bijzonder boeiend en interessant boek. Eerst en vooral omwille van het onderwerp. Jorwerd is exemplarisch voor elk willekeurig boere…Lire la suite
De schrijver en journalist Geert Mak (1946), zelf van Friese afkomst, neemt enige tijd zijn intrek in Jorwerd. Jorwerd is een van de vele kleine dorpen op het Friese platteland. Het boek is een biografie van het dorp, met het accent op de jaren tussen 1945 en 1995. Mak vertelt het verhaal van het dorp vooral aan de hand van zijn bewoners, zoals de kruidenier, de huisschilder, de notaris en uiteraard de in de omgeving wonende boeren. Hun levenslopen zijn niet alleen unieke en persoonlijke verhalen, ze vertellen ook hoe in een periode van ruim een halve eeuw het leven in en om het dorp ingrijpend veranderde: de middenstand verdween, het aantal boeren verminderde en in de nieuwbouw kwamen forensen wonen. Veranderingen die Mak in een breder kader plaatst door in te gaan op de hieraan ten grondslag liggende maatschappelijk en agrarische ontwikkelingen, zoals de toenemende mechanisatie, de komst van de melktank en het melkquotum en de schaalvergroting. Zo ontstond niet alleen een prachtig, …Lire la suite

À propos de Geert Mak

Geert Ludzer Mak (né à Flardingue le 4 décembre 1946) est un historien et un journaliste néerlandais qui a publié des livres traitant de l'histoire des Pays-Bas et de l'Europe.

Biographie

Étudiant en droit constitutionnel et la sociologie à l’Université libre, ainsi qu’à l’Université d'Amsterdam, il sera assistant parlementaire pour le Parti socialiste pacifiste (PSP). De 1975 à 1985, il travailla comme rédacteur en chef de l'hebdomadaire de gauche De Groene Amsterdammer, puis a passé quelques années comme correspondant à l'étranger pour la société de radiodiffusion publique progressive VPRO. Il travailla également pour le célèbre quotidien national NRC Handelsblad.
Geert Mak a tout d'abord publié plusieurs récits portant sur l'histoire des Pays-Bas : Une petite histoire d'Amsterdam, le Siècle de mon père, et …En lire plus sur Wikipedia