Livre
Néerlandais

Een zwak geloof : christendom voorbij de metafysica

Gianni Vattimo (auteur), Ger Groot (auteur)

Een zwak geloof : christendom voorbij de metafysica

Dans la série:
Tekst van een lezing door de Italiaanse filosoof Vattimo voorzien van een inleiding en drie kritische reflecties.
Titre
Een zwak geloof : christendom voorbij de metafysica / Gianni Vattimo ; [bew.] Ger Groot ... [et al.]
Auteur
Gianni Vattimo Ger Groot
Langue
Néerlandais
Éditeur
Kampen: Agora, 2000
79 p.
ISBN
90-391-0828-5
Placing suggestion
204 (SISO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 1 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Gianni Vattimo heeft reeds een filosofische carrière achter de rug met zijn 'zwak denken', 'la pensiero debole' uit 1983. Daarin voert hij aan dat het denken de verzwakking van het denken zelf moet bedenken, in navolging van (zijn niet steeds even orthodoxe lezing van) Nietzsche en Heidegger. Het denken na de metafysica kan voor hem alleen een nihilisme zijn, meer bepaald een hermeneutisch nihilisme waarbij de mens in elke interpretatie zijn riskante verantwoordelijkheid neemt in een waarheidspluralisme. Dit brengt met zich dat elk denken in deze laatmoderne tijd, 'aan het eind van de metafysica', onherroepelijk ethisch is. Dit past mooi in de opzet van het zwakke denken, dat door zijn geweldloosheid reeds ethisch moest zijn. Pas nadien is Vattimo deze verzwakking gaan verstaan vanuit de religieuze wortels van deze cultuur, het judeo-christianisme, als secularisatie. Wat Nietzsche deed voor de christelijke cultuur en Heidegger voor de metafysische, doet Vattimo nu voor beide samen. D…Lire la suite
De hedendaagse Italiaanse filosoof Vattimo is in Nederland geen onbekende. Met name bij katholieke ethici en moraaltheologen heeft zijn concept van een filosofie waarin niet waarheid, maar vriendschap en naastenliefde de hoogste waarden zijn, veel belangstelling gekregen. Ger Groot, die Vattimo in ons land introduceerde, is de samensteller van een bundel die ontstaan is vanuit de Thomas Morelezing die Vattimo in juni 2000 in Amsterdam heeft gehouden. Hij sprak over de verhouding tussen de metafysica of leer van de objectieve waarheid en het christendom, waarmee volgens Dilthy het 'verval van de metafysica' begonnen is. Dit laatste omdat het christendom voorrang gaf aan de innerlijkheid en subjectiviteit en daarmee de leer van Plato over de onveranderlijke ideeën afwees. De lezing wordt ingeleid door Groot, die aangeeft hoe Vattimo een echte 'postmodernistische' filosoof kan heten. In een gesprek daarna wordt al wat getornd aan de stelling van Vattimo, dat de waarheid als norm plaats z…Lire la suite

À propos de Gianni Vattimo

Gianteresio Vattimo, dit Gianni Vattimo, est un philosophe et homme politique italien né le 4 janvier 1936 à Turin (Italie).

Il est parmi les principaux représentants du courant postmoderne et est le théoricien de la « pensée faible ».

Biographie

Né à Turin, son père est un policier calabrais, décédé alors que Gianni avait un an et demi, et sa mère était couturière ; il a également une sœur de huit ans son aînée. Pendant la guerre, il déménagea avec sa famille en Calabre en 1943 et y séjourna pendant deux ans avant de revenir à Turin en septembre 1945.

Étudiant du prestigieux lycée classique Vincenzo Gioberti, il est actif durant ces années dans la Jeunesse Étudiante de l'Action Catholique et collabore avec Quartodora, le magazine du mouvement dirigé …En lire plus sur Wikipedia

Suggestions