Livre
Néerlandais

Rede over de menselijke waardigheid

Rede over de menselijke waardigheid

Dans la série:
Beschouwing door de Italiaanse humanist (1463-1494).
Titre
Rede over de menselijke waardigheid
Auteur
Giovanni Pico della Mirandola
Langue
Néerlandais
Langue originale
Latin
Titre original
Oratio de hominis dignitate
Éditeur
Groningen: Historische Uitgeverij, 2008
164 p.
ISBN
9789065544520
Placing suggestion
155.3 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 15 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Bliss it was in that dawn to be alive / But to be young was very heaven!" De dageraad waarover de romantische dichter William Wordsworth het in deze bekende verzen heeft, is die van de Franse Revolutie, toen de mens van de verlichting voorgoed de idealen hoopte te realiseren die hem naar eigen zeggen altijd al ten gronde hadden gekenmerkt: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. De ware verlichte mens was de waarlijk vrije mens, de mens die zichzelf als maatstaf kon nemen van al zijn denken en handelen en die op vrije gronden kon handelen naar dat denken. Wordsworths verzen zijn evenwel niet minder van toepassing op die andere periode in de westerse cultuurgeschiedenis die steevast als het begin van een nieuw tijdperk wordt bestempeld: de renaissance, toen volgens nogal wat 15e- en 16e-eeuwse dichters en denkers de zon van de rede voor eens en altijd een einde stelde aan de duistere middeleeuwen. De mythe van de renaissance is de mythe van de mens die zichzelf als individu ontdekt, a…Lire la suite
De 'Oratio' is een lofzang op de menselijke waardigheid, die volgens Pico della Mirandola (1463-1494) is gebaseerd op de radicale onbepaaldheid van de mens. Hierdoor is hij het enige schepsel met de vrijheid zjn eigen veranderingen te willen zodat hij zich uit vrije wil kan richten op de hemelse of op de aardse zijde van het leven. Het dignitas hominis-thema beroert een snaar die uiteindelijk zal meeklinken in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Pico schijnt de 'Oratio' geschreven te hebben als een zoektocht naar een standpunt waarin de waarheden van alle filosofische, theologische en wetenschappelijke stromingen zouden zijn verenigd. Maar, zoals de uitmuntende inleiding goed duidelijk maakt, de 'Oratio' is niet alleen interessant om deze filosofische inhoud, het is tevens een absoluut stilistisch en retorisch hoogtepunt. Behalve van een inleiding en nawoord is de tekst voorzien van verklarende voetnoten. Verzorgde uitgave.

À propos de Giovanni Pico della Mirandola

Jean Pic de la Mirandole (Giovanni Pico della Mirandola), qui se faisait aussi appeler Comte de la Concordia (la Concorde), né à Mirandola le 24 février 1463 et mort le 17 novembre 1494 à Florence, est un philosophe et théologien humaniste italien, troisième fils d'une vieille famille comtale. À la recherche de la prisca theologia (ou théologie première exposée par les Anciens), il étudia et synthétisa les principales doctrines philosophiques et religieuses connues à son époque, notamment le platonisme, l'aristotélisme, la scolastique. Il est le fondateur de la kabbale chrétienne.

Biographie

Jeune héritier d'une fortune considérable, il eut le loisir d'étudier et de voyager à sa guise, et consacra sa vie au…En lire plus sur Wikipedia