Livre
Néerlandais

Dialogen : het leven van Benedictus en andere heiligen

Gregorius I. de Grote (auteur), G.J.M. Bartelink (traducteur), Frits Van der Meer (traducteur)
Levensbeschrijvingen in dialoogvorm van ongeveer honderd heiligen, door de vroegmiddeleeuwse paus (540-604).
Titre
Dialogen : het leven van Benedictus en andere heiligen / Gregorius de Grote ; vert. en van een naw. voorz. door G. Bartelink en F. van der Meer
Auteur
Gregorius I. de Grote (paus)
Traducteur
G.J.M. Bartelink 1924-2012 Frits Van der Meer 1904-1994
Langue
Néerlandais
Langue originale
Latin
Éditeur
Nijmegen: SUN, 2001
413 p. : ill.
ISBN
90-5875-111-2
Placing suggestion
245.5 (SISO) Christendom ; Heiligen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 7 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

In één band zijn de 'vier boeken der Dialogen' over het leven van Benedictus en andere heiligen bijeengebracht. Losse aan elkaar geregen stichtelijke wonderverhalen beheersten de dialoogliteratuur van de antieke Middeleeuwen. Het zijn echte novellen en zij voeren zonder uitzondering tot een praktische conclusie en soms tot een diepzinnige bespiegeling over die conclusie. Gregorius' vertellingen zijn ondergebracht in fictieve, schijnbaar voortkabbelende dialogen, die plaatsvinden in een rustige tuin. De passieve gesprekspartner is zijn vriend en diaken Petrus, die zorgt voor de overgangen en de wisseling van thema en die de verteller de gelegenheid geeft tot zijn geliefde uitweidingen over een punt uit de praktijk van het geestelijk leven. Gregorius zelf noemt zijn vrome verhaaltjes in de proloog bij het eerste boek even vruchtbaar als commentaren op de Schrift. Waarschijnlijk had hij als lezers en publiek vooral clerici en monniken voor ogen, in de hoop dat ze zijn verhalen zouden doo…Lire la suite
De eerste integrale Nederlandse vertaling van een boek dat paus Gregorius schreef aan het eind van de zesde eeuw. Het gaat over circa honderd 'Italische vaders', waaronder Benedictus, de grondlegger van het westers monnikdom. Het zijn stichtende teksten en aansprekende, kleurrijke verhalen. Het is een aaneenschakeling van novellen in de vorm van dialogen. Een soort heilige, niet-pikante Decamerone. Elk verhaal komt tot een praktische conclusie en soms tot een diepzinnige bespiegeling over die conclusie. Hij geeft zeer fraaie typeringen van de mensen met al hun trekjes. Zoals vroomheid, maar ook huichelen; er zijn banale klerken en wrede en soms grootmoedige barbaren. Dit speelt zich af in het armetierige en primitieve Italië van de zesde eeuw. Het boek is vertaald door G. Bartelink, emeritus hoogleraar van de KUN. Het zeer verhelderende nawoord - geschreven door Bartelink in samenwerking met Frits van der Meer - is ontleend aan een eerdere vertaling van 'Het leven van Benedictus'. Een…Lire la suite