Livre
Néerlandais

Snijvlakken van de literatuurwetenschap

H. Verdaasdonk (auteur), Jos Joosten (éditeur intellectuel), Wouter De Nooy (éditeur intellectuel)
Bundel artikelen uit de periode 1974-2007 van de Nederlandse literatuurwetenschapper (1945-2007) waarin deze vooral door statistisch onderzoek de literatuurwetenschap wil onderbouwen.
Titre
Snijvlakken van de literatuurwetenschap / door Hugo Verdaasdonk; red. door Jos Joosten, Wouter De Nooy en Dorothee Verdaasdonk
Auteur
H. Verdaasdonk
Éditeur intellectuel
Jos Joosten Wouter De Nooy Dorothee Verdaasdonk
Langue
Néerlandais
Éditeur
Nijmegen: Vantilt, 2008
235 p.
ISBN
9789460040023
Placing suggestion
810 (SISO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 5 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Nog voor hij dit boek kon voltooien, overleed Hugo Verdaasdonk (1945-2007) na een ernstige ziekte. Zijn naam blijft in de Nederlandse literatuurwetenschap verbonden met de strenge eis tot verwetenschappelijking en met de empirische literatuursociologie, waarbij hij op inventieve wijze statistische methoden inzette. In een ten geleide worden de ontwikkeling van Verdaasdonks denken geschetst, zijn kritische relatie met zijn 'meester' Bourdieu en de uiteindelijke naamswijziging van zijn onderzoeksprogramma van 'literatuursociologie' naar 'marketing en sociologie van het boek'. De bloemlezing die daarna volgt, bevat de belangrijkste opstellen, te beginnen met het in de jaren '70 in 'De Revisor' verschenen en ophefmakende 'Vormen van literatuurwetenschap', over de kloof tussen de tekstgerichte literatuurwetenschap en andere empirische disciplines. Het opstel bevat al het nadien verwezenlijkte pleidooi voor aansluiting bij de gedragswetenschappen. Verdaasdonk kant zich tegen het toekennen v…Lire la suite
Hugo Verdaasdonk (1945-2007) was een ambitieuze, bij de Universiteit van Tilburg werkzame hoogleraar en literatuurwetenschapper die niet bang was voor controverses. Deze overzichtsbundel getuigt daarvan, want in deze oorspronkelijk tussen 1974 en 2007 gepubliceerde artikelen neemt hij dikwijls stelling tegen onbewezen uitspraken, vage generaliseringen en vooral het gebrek aan wetenschappelijkheid dat de literatuurwetenschap in zijn ogen kenmerkt. Vaak behandelen de stukken een prikkelend uitgangspunt (de kans om een belangrijke literaire prijs te winnen, de eigen insteek van boekrecensenten, de mogelijkheid om de smaak van een lezer uit diens economische positie af te leiden), waarna Verdaasdonk na het uiteenzetten van zijn onderzoekshypothesen overgaat tot soms tamelijk gecompliceerde statistische verwerking van de cijfers. Op die manier probeerde hij (zijn eigen vorm van) literatuurwetenschap een serieuze wetenschappelijke basis te geven; het gevolg is wel dat deze verder interessan…Lire la suite