Livre
Néerlandais

In de ban van Nietzsche : Menno ter Braak, de Duitse expressionisten, Ernest Jünger, Martin Heidegger, Thomas Mann,...

Hans Ester (éditeur intellectuel), Jochem Visser (collaborateur)

In de ban van Nietzsche : Menno ter Braak, de Duitse expressionisten, Ernest Jünger, Martin Heidegger, Thomas Mann,...

Bijdragen over de de invloed van de Duitse filosoof (1844-1900) op Menno ter Braak, de Duitse expressionisten, Ernst Jünger, Martin Heidegger, Thomas Mann en Oswald Spengler.
Titre
In de ban van Nietzsche : Menno ter Braak, de Duitse expressionisten, Ernest Jünger, Martin Heidegger, Thomas Mann, Oswald Spengler / red. Hans Ester ... [et al.] ; m.m.v. Jochem Visser
Éditeur intellectuel
Hans Ester
Collaborateur
Jochem Visser
Langue
Néerlandais
Éditeur
Budel: Damon, 2003
181 p.
ISBN
90-5573-370-9
Placing suggestion
156.2 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 4 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

In de ban van Nietzsche bevat de schriftelijke neerslag van zes lezingen die in het Nietzsche-herdenkingsjaar 2000 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen werden gehouden. Centraal in deze bundel staat de invloed van Nietzsches geschriften op een aantal schrijvers en denkers uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Dat is geen slechte invalshoek: het denken van Nietzsche daagt als geen ander uit tot reactie en het is bijzonder boeiend om de uiteenlopende manifestaties hiervan te onderzoeken. Toch is dit boek niet echt geslaagd. Het gebrek aan homogeniteit in stijl, werkwijze en thematiek is in een verzameling lezingen van verschillende sprekers/schrijvers een noodzakelijk kwaad. Maar de krakkemikkige stijl en ongestructureerde werkwijze die in het merendeel van deze essays de overhand hebben, zijn heel wat minder verdedigbaar. Zo zijn de teksten over resp. Ernst Jünger en de Duitse expressionisten zodanig slordig gestructureerd en in zulk een stramme taal geschreven dat …Lire la suite
De invloed van Nietzsche op de cultuurgeschiedenis van de 20e eeuw is moeilijk te overschatten. Reden voor het Duitsland-Instituut van de KUN om in het Nietzsche-herdenkingsjaar 2000 een reeks van zes lezingen aan deze invloed te wijden. Dit boek is de schriftelijke neerslag van die lezingen. Zes specialisten bespreken de invloed van Nietzsche op resp. Menno ter Braak, de Duitse expressionisten, Ernst Jünger, Martin Heidegger, Thomas Mann en Oswald Spengler. Het boek verscheen eerder in het Duits, maar is omdat "de kennis van de Duitse taal in Nederland niet langer gemeengoed is" nu ook vertaald; jammer dat de vele citaten niet ook vertaald zijn. De teksten waren in gesproken vorm voor specialisten ongetwijfeld boeiend; een lezer verwacht van de tekst wellicht wat meer helderheid en structuur. Bevat een personenregister en gegevens over de auteurs. Royale paperback; kleine druk.