Livre
Néerlandais

Vergaderen met beleid : het kan beter en leuker !

Hans Janssen (auteur)

Vergaderen met beleid : het kan beter en leuker !

Titre
Vergaderen met beleid : het kan beter en leuker !
Auteur
Hans Janssen 1947-
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Boom, 2004
134 p.
ISBN
90-5352-974-8
Placing suggestion
499.4 (SISO) Vergadertechnieken (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De auteur, afkomstig uit de gezondheidszorg, poogt in dit boek te laten zien dat er minder vergaderd hoeft te worden. En als er dan vergaderd wordt, kan het ook leuk zijn. In het eerste hoofdstuk staat het doel van vergaderen centraal. Daarna komen de stappen aan bod die voor, tijdens en na een vergadering gezet moeten worden. En vervolgens is er extra aandacht voor de verschillende belangen van de deelnemers. Het vierde hoofdstuk gaat in op basale communicatievaardigheden. Tenslotte komen nog enkele specifieke invalshoeken aan bod, zoals voorzitten, houden van presentaties, onderhandelen, brainstormen, elektronisch vergaderen, notuleren en de relatie met beleid maken. Het is een goed leesbaar en overzichtelijk boek, met praktische tips en checklistjes.