Livre
Néerlandais
Essays en bio- en bibliografische informatie over Sybren Polet, Jan Eijkelboom, L.H. Wiener en Peter van Gestel.
Titre
Jan Campert-prijzen 2003 / red. Harry Bekkering ... [et al.]
Éditeur intellectuel
Harry Bekkering
Langue
Néerlandais
Éditeur
Nijmegen: Vantilt, 2003
128 p. : ill.
ISBN
90-77503-04-8 9789077503041
Placing suggestion
Nederlands 855.7 (SISO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 2 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Naar jaarlijkse gewoont ligt bij de uitreiking van de prijzen van de Jan Campertstichting een boekje voor waarin de diverse laureaten uitvoerig worden voorgesteld. Deze boekjes bieden niet alleen een grondige analyse van het bekroonde oeuvre, ze zijn ook (en zeker niet in de laatste plaats) interessant omwille van de uitvoerige bibliografische informatie die erin is opgenomen. Toch is een uitgave als deze, gezien de vrij specialistische aard ervan, allereerst gericht op een beperkt publiek van geïnteresseerden en vakbibliotheken; occasionelere lezers kunnen immers voor documentatie en een eerste oriëntering terecht bij andere uitgaven (zo bv. de elektronische databank BNTL en het 'Kritisch Literatuur Lexicon', dat eveneens auteurs en hun werk repertorieert en actualiseert). De voorgestelde auteurs zijn ditmaal Sybren Polet, over wie Bart Vervaeck een bijzonder mooi en stimulerend essay heeft geschreven, de dichter J. Eijkelboom, L.H. Wiener en de succesrijke jeugdauteur Peter van Gest…Lire la suite
Sedert 1948 kent de Haagse Jan Campert-stichting jaarlijks enkele literaire prijzen toe. De meerwaarde van een dergelijk eerbetoon is in dit geval dat de stichting zorg draagt voor een publicatie over de winnaars, met als doel de belangstelling voor het werk van de bekroonde auteurs te stimuleren. Sybren Polet (Constantijn Huygens-prijs), J. Eijkelboom (Jan Campert-prijs), L.H. Wiener (Bordewijk-prijs) en Peter van Gestel (Nienke van Hichtum-prijs) worden in afzonderlijke essays geïntroduceerd, soms wel erg bewierookt, en op basis van de belangrijkste bibliografische hulpmiddelen is een primaire en secundaire bibliografie van deze drie auteurs samengesteld. Paperback.