Livre
Néerlandais

Aldus sprak Heraclitus : de Fragmenten

Heraclitus van Efeze (auteur), J. Mansfeld (traducteur)

Aldus sprak Heraclitus : de Fragmenten

Dans la série:
Overzicht van alle bewaarde teksten van de Griekse wijsgeer met een inleiding over de betekenis van zijn werk.
Titre
Aldus sprak Heraclitus : de Fragmenten / Heraclitus van Efeze ; bezorgd, vertaald en toegelicht door J. Mansfeld
Auteur
Heraclitus van Efeze ca.625-575 v.Chr.
Traducteur
J. Mansfeld
Langue
Néerlandais
Langue originale
Grec ancien (jusqu'à 1453)
Édition
4
Éditeur
Groningen: Historische Uitgeverij, 2012 | Autres éditions
95 p.
ISBN
9789065540454 (paperback)
Placing suggestion
153.3 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 7 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Aldus sprak Heraclitus klinkt de veelbelovende titel van dit boek, maar er zitten wel een paar haren in de boter. In de eerste plaats weten we niet precies wat Heraclitus allemaal gezegd heeft. Dit boekje bevat alles wat we van hem weten: 123 uitspraken die hij zelf gedaan heeft of die indirect tot ons zijn gekomen via andere schrijvers. De uitgever van dit boekje heeft er evenwel over gewaakt alles op te nemen, inclusief de meest recent gevonden papyri. In de tweede plaats zijn die uitspraken niet allemaal even duidelijk. Het is soms gissen naar de correcte context of interpretatie. Al in de Oudheid werd Heraclitus tot de duistere filosofen gerekend en verdween hij lange tijd uit het gezichtsveld. Zijn revival dankt hij voor een stuk aan Friedrich Nietzsche.
Over Heraclites zelf is niet zoveel met zekerheid gekend. Dat komt onder meer omdat hij tot de natuurfilosofen vóór Socrates behoort en daar is sowieso biografisch niet veel over geweten. Hij leefde ongeveer vijfhonde…Lire la suite
De fragmenten die bewaard zijn van het werk van de oude Griekse wijsgeer Heraclitus, zijn nog steeds even fascinerend als invloedrijk. Dit is inmiddels de vierde druk (identiek aan de derde uit 2006) van de geannoteerde vertaling van Jaap Mansveld die in 1979 bij Atheneum-Polak & Van Gennep verscheen. Sinds die eerste druk zijn er drie dingen gewijzigd: de Griekse tekst is verdwenen, het commentaar staat niet meer bij elk fragment, maar is in hoofdstukken gebundeld, en de tekst is hier en daar wat aangevuld. Hopelijk maakt de Historische Uitgeverij, waar het het boek momenteel verschijnt, bij een volgende druk de eerste twee wijzigingen weer ongedaan. Voor de Griekse tekst kan de lezer ook terecht bij de vertaling van Verhoeven die in 1993 bij Ambo-Klassiek verscheen; die vertaling bevat ook een veel uitvoeriger toelichting.