Livre
Néerlandais

De herontdekking van de ziel : voor een volwaardige kwaliteitszorg

Herman De Dijn (auteur)

De herontdekking van de ziel : voor een volwaardige kwaliteitszorg

Ethisch-filosofische studie over het begrip kwaliteitszorg in de sector zorg en welzijn, waarbij wordt gezocht naar een invulling van de levenskwaliteit waarin de mens wordt gerespecteerd als persoon.
Titre
De herontdekking van de ziel : voor een volwaardige kwaliteitszorg
Auteur
Herman De Dijn
Langue
Néerlandais
Éditeur
Kapellen: Pelckmans, 2002 | Autres éditions
67 p.
ISBN
90-289-3198-8
Placing suggestion
321 (SISO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 4 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Kwaliteit en kwaliteitszorg staan vandaag hoog op de agenda in het denken over instellingen, diensten en het politiek-maatschappelijk leven in het algemeen. Maar het gevaar is niet denkbeeldig dat men hierbij al vlug blijft steken in een zuiver technische benadering (type I) die er alleen op gericht is de technieken en de problemen te beheersen en te controleren. De kwaliteit van de mens als persoon (type II) dreigt dan op de achtergrond te raken zodat het respect voor de menselijke waardigheid makkelijk verdwijnt. In een kort essay tracht Herman de Dijn, hoogleraar wijsbegeerte aan de KU Leuven, kritisch in op deze problematiek in het perspectief van een volwaardige kwaliteitszorg. Volgens hem zitten in de huidige Westerse cultuur de opvattingen over kwaliteit gevangen zitten in het kader van sentimentalisme of psychologisme. De huidige lifestyle-tendensen zijn niet gericht op de inhoud of de ethische kwaliteit van denken en handelen, maar op het effect ervan op de gevoelens en react…Lire la suite
In een helder en scherp betoog onderwerpt de Leuvense filosoof De Dijn de notie van kwaliteitsvol leven, die richtinggevend is geworden voor het beleid van zorg- en welzijninstellingen, aan een kritische analyse. Zorg voor de kwaliteit is volgens hem ten onrechte primair gericht op het vermijden van onaangename ervaringen. In het eerste hoofdstuk toont hij de instrumentele gerichtheid aan van de mensopvatting die aan dit kwaliteitsbeleid ten grondslag ligt. Het leidt tot miskenning van de realiteit en tot het negeren van het geestelijke in de menselijke persoon. Hetzelfde verlangen naar de beheersing van het leven is volgens hem overigens ook kenmerkend voor de alternatieve, 'holistische', op esoterie gebaseerde zorgpraktijken. In het tweede hoofdstuk zoekt de auteur naar een antwoord op de vraag wat dan wel onder levenskwaliteit verstaan moet worden. Essentieel is de erkenning van de onvermijdelijke kwetsbaarheid van het menselijk geluk. Het nadenken hierover leidt tot het inzicht da…Lire la suite