Livre
Néerlandais

Spinoza : de doornen en de roos

Herman De Dijn (auteur)

Spinoza : de doornen en de roos

Artikelen over het gedachtegoed van Spinoza (1632-1677).
Titre
Spinoza : de doornen en de roos
Auteur
Herman De Dijn
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Kapellen: Pelckmans, 2009
195 p.
ISBN
9789028952966 (Pelckmans, paperback) 9789086870547 (Klement, paperback)
Placing suggestion
155.2 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 35 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De Leuvense cultuurfilosoof Herman De Dijn is vooral bekend voor zijn kritische geschriften over de rationalisering en professionalisering in de politiek, de zorg en het onderwijs, en over de technowetenschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder op biomedisch vlak. Daarnaast is De Dijn ook een internationaal erkend Spinozaspecialist. Voor dit boek bewerkte hij eerder gepubliceerde teksten, die hij vervolgens bundelde tot een globale interpretatie van Spinoza's wijsgerige systeem. De ondertitel, de doornen en de roos, verwijst naar het zegel van Spinoza, dat op het omslag staat afgebeeld. De Dijn beschouwt de roos en de doornen als het symbool voor Spinoza's heilsboodschap: er is een weg naar het geluk, maar hij is hard en steil, bijna onbegaanbaar.

In de eerste twee inleidende hoofdstukken komen Spinoza's streng naturalistisch wereldbeeld en zijn wijsgerige methode aan bod. Spinoza leefde en werkte in een context van opbloei van de natuurwetenschap, waarbij de wiskun…Lire la suite
Spinoza is in. En Spinoza is moeilijk. Het eerste leidt tot een stortvloed van publicaties en activiteiten. En het tweede levert erg veel kaf tussen het koren. Dit boek hoort bij het koren. Herman De Dijn is een van de groten op het gebied van de Spinoza-studies. Sinds hij vorig jaar met emeritaat ging als hoogleraar in Leuven, heeft hij eindelijk tijd gevonden om een aantal eerder geschreven artikelen op basis van het meest recente onderzoek te bewerken en aan te vullen tot een boek dat het denken van Spinoza overspant. Het resultaat is niet geschikt voor een eerste kennismaking, en al helemaal niet met de Spinoza die zo in is, want daar heeft De Dijn de nodige kanttekeningen bij. Dit boek moet eigenlijk gelezen worden met de tekst van Spinoza er naast, om dan stap voor stap aan de hand van De Dijn dit denken te verkennen. Want, zo eindigt immers de 'Ethica', 'al het verhevene is even moeilijk als zeldzaam'.