Livre
Néerlandais

Taboes, monsters en loterijen : over ethiek in de laat-moderne tijd

Herman De Dijn (auteur)

Taboes, monsters en loterijen : over ethiek in de laat-moderne tijd

Titre
Taboes, monsters en loterijen : over ethiek in de laat-moderne tijd
Auteur
Herman De Dijn
Langue
Néerlandais
Éditeur
Kapellen: Pelckmans, 2003
159 p.
ISBN
90-289-3361-1
Placing suggestion
170 (SISO) Wetenschap ; Wetenschapsfilosofie (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 16 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De vooruitgang van wetenschap en techniek beïnvloedt vandaag het leven op alle terreinen, zowel individueel als collectief. Zelfs de intiemste uithoeken van het menselijk bestaan zijn niet meer veilig voor de ontwikkelingen in de genetica en biotechnologie. Dat leidt uiteraard naar nieuwe ethische probleemvelden, die de mens soms op paradoxale wijze in de tang nemen. Herman de Dijn, hoogleraar aan de KU Leuven, analyseert deze nieuwe situatie aan de hand van enkele cultuurfilosofische beschouwingen. Allereerst reageert hij tegen het groeiende sentimentalisme in onze samenleving, dat alle waarden als ruilwaarden ziet en uiteindelijk de mens en zijn gevoelens tot maat van alle dingen maakt. Maar ethiek kan volgens de auteur niet losgekoppeld worden van de traditie, die aan de mensheid enkele fundamentele 'taboes' voorhoudt, grenzen die niet zonder meer geschonden kunnen worden, zoals bv. de onderscheidingen tussen mens en dier, mens en machine, man en vrouw, kind en volwassene, levend e…Lire la suite
De titel wil de aandacht vestigen op bio-medische ontwikkelingen die het menszijn bedreigen. De auteur is hoogleraar in Leuven en vult in deze uitgave zes oudere publicaties aan met één nieuwe. Al spreekt hij over een bewerking van eerdere versies, het boek vormt onvoldoende een eenheid. De Dijn stelt dat er veel fout is in de ethiekbeoefening. Bijv. het onderscheid tussen brede en smalle moraal: hij ziet dit als een uitdrukking van modern individualisme, een reductionistische opvatting. Organisaties als Artsen zonder grenzen en Greenpeace acht hij uitingen van sentimentalisme: het streven naar de aan- of afwezigheid van bepaalde gevoelens, waarbij de concrete mens uit het oog verdwijnt. De moderne pluriforme samenleving heeft behoefte aan een argumenterende ethiek, aan wereldwijd ondernomen pogingen om de morele sensibiliteit te activeren. Spinoza en Hume noemt schrijver zijn favorieten. Daar is wel weinig van te merken. Hij leert van hen geen animo voor argumentatie. Het nieuwe hoof…Lire la suite