Livre
Néerlandais

Een directe weg naar het lezen van Odyssee boek 1 : een godenvergadering en de zoon van Odysseus

Homerus (auteur), Rogier Eikeboom (éditeur intellectuel)

Een directe weg naar het lezen van Odyssee boek 1 : een godenvergadering en de zoon van Odysseus

De Griekse tekst van Boek 1 van de Odyssee met taalkundige uitleg, achtergrondinformatie en vertaling; alsmede voordracht ervan op audio cd.
Titre
Een directe weg naar het lezen van Odyssee boek 1 : een godenvergadering en de zoon van Odysseus
Auteur
Homerus
Éditeur intellectuel
Rogier Eikeboom
Langue
Néerlandais
Éditeur
Budel: Damon, 2004
156 p. + cd
Note
Tekst in het Oudgrieks met Nederlandse vertaling Vert. uit het Oudgrieks
ISBN
90-5573-513-2
Placing suggestion
Grieks 838 (SISO) Grieks (klassiek) ; Grieks (klassiek) (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 7 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Deze publicatie is bedoeld als "een directe weg naar het lezen van Homerus". Het is een uitgave i.s.m. de stichting Panta menei, die ook nog literaire hoogtepunten in het Nieuwgrieks, Latijn, Italiaans, Spaans en Russisch voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk wil maken. Is het mogelijk iemand die deze talen niet kent, Homerus, Kavafis, Dante of Poesjkin te laten lezen? Volgens de inleiding kan dat met de hulp van R. Eikeboom, een expert op het gebied van de vreemde-talendidactiek, die gebruikmaakt van "een constructivistische didactiek op handelstheoretische grondslag".

Het eerste boek van de Odyssee begint met een vergadering van de goden. Athena is het eens met Zeus dat sommige mensen de goden verantwoordelijk achten voor de gevolgen van hun eigen fouten, maar ze wijst hem er ook op dat Odysseus onverdiend door de nimf Calypso vastgehouden wordt. De goden beslissen dat Odysseus naar zijn land Ithaca mag terugkeren. Athena brengt (vermomd) een bezoek aan zijn zoo…Lire la suite
Dit boek probeert op een nieuwe manier de lezer te laten kennis maken met het Oud-Grieks en met het epos van de Griekse dichter Homerus (8ste eeuw voor Chr.) over de Trojaanse oorlog. Telkens worden 5 regels van het eerste boek van de Odyssee, die handelt over de terugkeer van Odysseus na de verwoesting van Troje, in het Grieks gepresenteerd, gevolgd door een werkvertaling en een keur van vertalingen uit het verleden. Bij iedere zin volgt uitleg over de Griekse woorden en wordt verwezen naar paragrafen in de grammatica aan het eind van het boek. Aan het eind van het boek zijn tevens een woordenlijst en concordans opgenomen. Op een bijgevoegde cd wordt het eerste boek van de Odyssee in het Grieks voorgelezen. Dit boek is geschikt voor oud-gymnasiasten die hun Grieks op een eenvoudige manier willen ophalen. Lezers die nog nooit met het Grieks hebben kennisgemaakt, hebben hier wel enige begeleiding bij nodig. Verzorgde uitgave op A4 formaat.

À propos de Homerus

Homère (en grec ancien Ὅμηρος / Hómêros, « otage » ou « celui qui est obligé de suivre ») est réputé avoir été un aède (poète) de la fin du VIIIe siècle av. J.-C. Il était simplement surnommé « le Poète » (ὁ Ποιητής / ho Poiêtếs) par les Anciens. Les deux premières œuvres de la littérature occidentale que sont l'Iliade et l'Odyssée lui sont attribuées.

Il est difficile de dire aujourd'hui si Homère a été un individu historique ou bien une identité construite, un personnage conceptuel, et s'il est bien l'auteur des deux célèbres épopées qui sont au fondement de la littérature occidentale. D'où les enjeux de la question homérique même si les savants modernes cr…En lire plus sur Wikipedia