Livre
Néerlandais

Karel V 1500-1558 : de keizer en zijn tijd

Hugo Soly (éditeur intellectuel), Wim Blockmans (auteur), Peter Burke (auteur)
Cultuurhistorische studies over keizer Karel V en zijn tijd.
Titre
Karel V 1500-1558 : de keizer en zijn tijd / onder red. van Hugo Soly ; Wim Blockmans, Peter Burke, Fernando Checa Cremades ... [et al.]
Éditeur intellectuel
Hugo Soly
Auteur
Wim Blockmans Peter Burke 1937- Fernando Checa Cremades
Langue
Néerlandais
Éditeur
Antwerpen: Mercatorfonds, 1999
529 p. : ill. + genealogische tabel
ISBN
90-6153-433-X
Placing suggestion
926.2 (SISO) Nieuwe tijd ; 16de eeuw (ZIZO)

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 50 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

Karel V 1500-1558 verschijnt onder redactie van Hugo Soly, met bijdragen van binnen- en buitenlandse autoriteiten, en met illustraties bijeengezocht en becommentarieerd door An Delva.
De beeldvorming over de keizer heeft de historici en het grote publiek wel degelijk parten gespeeld. Hoe het imago van de machtige en onaantastbare keizer is ontstaan en of dit al of niet een bewust opzet was, leren we uit bijdragen van Fernando Checa Cremades en van Peter Burke. Peter Burke noemt de imagovorming rond de keizer een 'enscenering', een mise-en-scène, waarbij hij gedetailleerd weergeeft welke tijdgenoten van de keizer hierbij betrokken waren, welke hulpmiddelen ze daarvoor inzetten, hoe de bevolking erop reageerde. Voor de legitimering van het absolute gezag is personencultus belangrijk. Wanneer kan worden aangetoond, door allerlei mythes en verhalen, dat de absolute monarch afkomstig is van de groten der aarde, zoals Karel de Grote, en zelfs Caesar, en wanneer men hem afbeeldt i…Lire la suite
Ter gelegenheid van de viering van het vijfhonderdste geboortejaar van keizer Karel V (1500-1558), een van de grote machthebbers van zijn tijd, verschijnt - m.n. in België - een stroom van publicaties. Dit lijvige boek is er één van. Het staat onder redactie van Soly die ook de inleiding 'Karel V en zijn tijd' schreef. In acht wetenschappelijke, boeiend geschreven cultuurhistorische essays gaan internationale auteurs (waaronder Burke, Parker, Wallerstein) uitvoerig in op o.a. dynastie, politiek, religie, economie, propaganda, beeldvorming (m.n. in de beeldende kunst) en muziek. De persoon Karel wordt genuanceerd bekeken. Daarnaast wordt een breed panoramisch beeld geboden van de eerste helft van de zestiende eeuw. De prachtige foto's (meest in kleur) met informatieve bijschriften zijn in de tekst geïntegreerd, verwijzingen echter ontbreken. Een aantal auteurs heeft ook meegewerkt aan de Gentse catalogus 'Carolus' *. De bijdragen in boek en catalogus komen dan ook qua onderwerp deels o…Lire la suite

Suggestions