Beschrijving van leven en karakter van een jong, intelligent en zelfbewust meisje uit de gegoede middenstand in Engeland omstreeks 1800.
Titre
Emma
Auteur
Jane Austen
Dessinateur
Hugh Thomson
Traducteur
Akkie De Jong
Langue
Néerlandais
Langue originale
Anglais
Titre original
Emma
Éditeur
Amsterdam: Rainbow, 2019 | Autres éditions
541 p.
ISBN
9789041713438 (hardback)

Plusieurs formats:

Formats accessibles:

Plusieurs langues:

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 39 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

De 21-jarige Emma Woodhouse -- knap, verstandig en rijk -- denkt zelf niet aan trouwen, maar moeit zich wel uitdrukkelijk met de partnerkeuze van de mensen uit haar onmiddellijke omgeving. Eigengereid en zelfingenomen als ze is, tracht ze mensen uit verschillende sociale klassen aan elkaar te koppelen. Ze laat zich hierbij meer leiden door de uiterlijke schijn dan door de morele inborst van de potentiële huwelijkskandidaten. Vooral haar vriendin en beschermelinge, de 17-jarige Harriet Smith, is het slachtoffer van haar bemoeienissen. Uiteindelijk ziet ze in dat haar intriges nergens toe leiden en steeds een averechtse uitwerking hebben. Aan het einde van deze ontwikkelingsroman beseft Emma dat ze een verkeerde kijk op haar medemensen had en dat haar intenties weinig oprechtheid uitstraalden. Gerijpt en gelouterd trouwt ze met de huisvriend, John Knightley, die doorheen de roman symbool staat voor de morele integriteit.

In haar ironisch-realistische stijl schetst Jane Austen (17…Lire la suite
Emma is de verwende en dominante jongste dochter van een rijke weduwnaar die haar aan het begin van de negentiende eeuw op handen draagt. Heel egocentrisch manipuleert ze de mensen om haar heen, waaronder haar arme protegée Harriet Smith, haar vroegere gouvernante en haar vader. Nadat een aantal pijnlijke situaties is ontstaan door haar bemoeizucht en verkeerde inschattingen, komt Emma tot (zelf)inzicht en wordt beloond met de liefde van grootgrondbezitter meneer Knightley. Een van de beste romans van de belangrijke Engelse schrijfster (1775-1817). In haar werk staan met ironie en understatement beschreven relaties in de gegoede middenklasse centraal. Een prachtige roman die nog steeds actueel is door de met subtiele ironie beschreven innerlijke groei.

À propos de Jane Austen

Suggestions

Publications sur cette œuvre dans la bibliothèque