Livre
Néerlandais

Vertezucht

Jef Aerts (auteur)
Filosofisch sprookje waarin vreemde personages verstrengeld raken in vragen en verlangens.
Titre
Vertezucht
Auteur
Jef Aerts
Langue
Néerlandais
Éditeur
Antwerpen: Manteau, 2001
255 p.
ISBN
90-7668-210-0

Disponibilité dans les bibliothèques flamandes

Disponible plus de 33 fois dans les bibliothèques flamandes

Commentaires

In de openingsscène komt een blinde ikverteller aan het woord. Wie hij is, in welke omstandigheden hij het zicht verloren heeft, zal pas later duidelijk worden gemaakt. Uit zijn monoloog, gericht tot een zekere Martha, blijkt wel direct waarop Aerts zijn roman geënt heeft: "Ik heb me vervolmaakt in het verzinnen. Ik bedenk een leven voor mezelf. Wat jij waarheid en werkelijkheid noemt, roer ik allemaal door elkaar." Vertezucht beweegt zich als roman voortdurend op die grens tussen werkelijkheid en fictie.

"Een afspraak kan je leven veranderen": zo luidt de slotzin van de roman, een zin die ook al in het eerste hoofdstuk wordt aangehaald. In het Haute Coiffuresalon 'Mex en Martha' komen op een welbepaalde morgen vier mensen samen die, gewild en ongewild, met elkaar te maken zullen krijgen. Martha geeft de grote mensenleider Henri, de eerste klant die morgen, zijn dagelijkse behandeling. Matin, het vissenkind (zo genoemd door haar vader die als gigolo aan de kost komt en…Lire la suite
Het heeft iets van een bizar sprookje, dit boek van Jef Aerts, de Vlaamse schrijver, dramaturg en muzikant (1972). Hoofdpersonen zijn "een groot mensenleider" en een "vissenkind". Thema's zijn liefde, onafhankelijkheid, en vooral verlangen. De schrijfstijl is poëtisch, artistiek. De alinea's wisselen elkaar snel af. Soms na drie regels al weer een witregel. De overgangen van de ene alinea naar de andere zijn vaak associatief. Het hele verhaal ademt een filosofisch tintje. "Dit is wat ik weet: Ik ben nergens geboren en ga nergens naartoe. Ik heb geen ogen en kan toch zien. Ik ben een reiziger. Ik leid de mensen in de richting die ik wil." Kunstig, snel, bizar en filosofisch, zie daar de ingrediënten die van dit boek een fantastische leeservaring maken. Voor gevorderden, dat wel. Nog een veelzeggend voorbeeld tot slot: "Leeft een dier zichzelf? Is wat wij leven noemen wel het echte leven? Of is het veeleer een komisch intermezzo tussen het ware leven en de dood?". Eerder verscheen het r…Lire la suite